SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PRO FUTURO

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU MIESZKAŃCÓW CZESZOWA

PRO FUTURO

ZA ROK 2013

 

Działalność stowarzyszenia Pro Futuro w roku 2013 przebiegała na następujących obszarach:

   1. Prowadzenie zespołu AleBabki.

    a) Spotkania w każdą środę w świetlicy wiejskiej.

    b) Opieka instruktorska pana Bogdana Syka, finansowana przez GOKiB Zawonia.

    c) 21 występów publicznych, w tym wyjazd do Wiednia.

   2. Zorganizowanie /współpraca/ spotkań integracyjnych mieszkańców Czeszowa:

    a) II Powiatowy Przegląd Kolęd „Rozśpiewany Czeszów 2013″ – 6.01.2013r. (LGD KTW, Zespół Szkół w Czeszowie, OSP Czeszów, Gmina Zawonia, GOKiB Zawonia),

    b) Dzień Kobiet – spotkanie z poetką p.Barbarą Zwolińską,

    c) Festyn Strażacki – 4.05.2013r. (Starostwo Powiatowe, OSP, ZS Czeszów, ZHP, Gmina Zawonia),

    d) Wiejski Festyn Dożynkowy, w tym Gminny Turniej Wsi i konkurs strażacki KRUS (OSP, ZS Szkół w Czeszowie, GOKiB, ZHP, osoby indywidualne),

    e) Święto Niepodległości – „Drogi do Polski, drogi do Czeszowa” (ZS Czeszów, ZHP).

   3. Prowadzenie strony internetowej www.czeszow.pl.

   4. Udział w konkursach na projekty:

    a) LGD KTW: Stroje ludowe dla zespołu AleBabki z Czeszowa (GOKiB),

    b) LGD KTW: Doskonalenie umiejętności zespołu AleBabki z Czeszowa,

    c) UM: Witacze dla Czeszowa,

    d) EFWiRW: Oznakowanie ścieżki rowerowej Jarka,

    e) Gmina Zawonia: Kijki w dłoń.

   5. Realizacja projektów c) i e) w r.2013.

   6. Troska o miejsca publiczne w Czeszowie:

    a) sprzątanie placu przy świetlicy wiejskiej,

    b) kilkakrotne koszenie boiska wiejskiego,

    c) częściowe usunięcie zarośli, tzw. samosiejek na w/w placu.

   7. Udział w konkursie LGD KTW na wycieczkę po Krainie Wzgórz Trzebnickich – wyróżnienie dla uczniów kl.III Gimnazjum Publicznego w Czeszowie.

17 lut, 2014

Skomentuj