Usuwanie wyrobów zawierających azbest

 Informacja pochodzi ze strony internetowej Urzędu Gminy Zawonia
 
 

 Drodzy mieszkańcy,

W związku z zamiarem przystąpienia przez Gminę Zawonia do Programu Priorytetowego NFOŚiGW „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, polegającym na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest, dofinasowanym z WFOŚiGW we Wrocławiu, informujemy, że można składać wnioski o dofinansowanie na zrealizowanie tego zadania na rok 2015.

Mieszkańcy, którzy wyrażają chęć usunięcia wyrobów azbestowych ze swoich obiektów, zobowiązani są do złożenia deklaracji przystąpienia do programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Zawonia  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.08.2014r. Deklaracje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

WAŻNE!

Dofinansowanie kosztów obejmuje demontaż, transport, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest i wynosi do 85 %. Informujemy, że nie będą finansowane koszty zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego. Powyższe koszty właściciel nieruchomości musi pokryć we własnym zakresie.

Dodatkowe informacje oraz druki deklaracji można uzyskać w Urzędzie Gminy Zawonia, pok. 11, tel. 071 312 81 82.

 Krzysztof Kulik

 
 

9 kwi, 2014

Skomentuj