Wyjazdy studyjne

Szanowni Państwo,
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza do udziału w wyjazdach studyjnych do Danii (Bornholm), a także na obszar funkcjonowania Lokalnych Grup Działania w województwie kujawsko-pomorskim.
Oba wyjazdy zrealizowane zostaną w miesiącu czerwcu 2015 r.
Terminy:

Bornholm: 15-18 czerwca 2015 r.

Kujawsko-pomorskie: 23-25 czerwca 2015 r.

1. Celem wyjazdu na Bornholm jest zapoznanie uczestników z tematyką Sieci Dziedzictwa Kulinarnego na wyspie Bornholm.
     W programie przewidziano spotkania z przedstawicielami instytucji i organizacji zaangażowanych w rozwój
Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego na Bornholmie.

 

W przypadku zgłoszeń, pierwszeństwo mają producenci/wytwórcy produktu regionalnego.

 

2. Tematyką drugiego wyjazdu (województwo kujawsko-pomorskie) będą inkubatory przedsiębiorczości.

W programie przewidziano spotkania z przedstawicielami lokalnych LGD, wizytację obiektów,
które powstawały przy współfinansowaniu z różnych funduszy/programów operacyjnych.
Liczba miejsc jest ograniczona.

Osoba do kontaktu:
Tomasz Walczak, email: tomasz.walczak@dolnyslask.pl, Tel.: 71 776 98 93.

 

Pozdrawiam

 

Tomasz Walczak

71 776 91 64

 

Dział Pomocy Technicznej i Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Wydział Obszarów Wiejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

 

 

26 maj, 2015

Skomentuj