Regulamin Konkursu Plastycznego PONNY EXPRESS

 

POCZTA KONNA

PONNY EXPRESS

STACJA CZESZÓW

 

 

I. ORGANIZATOR

Trzebnickie Stowarzyszenie Jazdy Historycznej

 

II. Cele konkursu

-         Przygotowanie projektu kartki pocztowej promującej Czeszów, gminę Zawonię oraz pocztę konną

ponadto:

-Kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne,

- Popularyzowanie wśród uczniów i mieszkańców Gminy Zawonia, wsi Czeszów wiedzy między innymi o poczcie konnej, o atrakcjach lokalnych, walorach przyrodniczych, itd. Gminy.

 

 

III. Warunki uczestnictwa

1. Konkurs jest skierowany dla uczniów szkoły w Czeszowie.

2. Tematyka prac plastycznych dotyczy POCZTY KONNEJ PONY EXPRESS –której jeden z etapów przebiega przez Czeszów.

3. Uczestnicy tworzący poszczególne prace zobowiązani są do zapoznania się z informacjami dotyczącymi Pony Expressu na stronie: http://americanwildwest.pl/kat/171/trasa-przejazdu

4. Technika prac: rysunek kredką, tuszem, węglem, malarstwo,

na papierze, collage (kolaż), witraż, wydzieranka, grafika komputerowa – do wyboru, przez uczestnika konkursu.

5. Format prac plastycznych nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3.

6. Każda praca powinna zawierać następujące informacje:

a. imię i nazwisko autora, wiek, klasa;

b. placówka, adres, telefon (wraz z numerem kierunkowym);

c. imię i nazwisko nauczyciela/i lub opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę.

IV. Kontakt

Dariusz Szrejder, dszrejder@tlen.pl

 

V. Termin przekazania prac:

30.06.2015 do sekretariatu Zespołu Szkół w Czeszowie.

 

VI. Jury

W skład jury wchodzą przedstawiciele Trzebnickiego Stowarzyszenia Jazdy Historycznej, Pony Express Polska, szkoły.

 

a. Jury wybierze trzy prace.

b. Przewidziane są również wyróżnienia

 

 

VII. Wyniki konkursu

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie Czeszowa, Trzebnickiego Stowarzyszenia Jazdy Historycznej do końca lipca, a nagrody zostaną wręczone podczas imprezy z okazji

15-lecia Pony Expressu w Polsce, w dniach 28-30 sierpnia 2015 roku w Czeszowie.

 

VIII. Nagrody.

Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody.

 

IX. Uwagi dodatkowe.

a. Prace niezgodne z tematyką konkursu, regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, zrolowane, nie będą brane pod uwagę.

b. Prace przechodzą na własność organizatorów, mogą być poddawane dodatkowej obróbce plastycznej, graficznej, cyfrowej.

c. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).

d. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione osobnym pismem lub telefonicznie o miejscu

i godzinie uroczystego rozdania nagród.

 

ŹRÓŁO: http://americanwildwest.pl/kat/171/trasa-przejazdu

 

 

19 cze, 2015

Skomentuj