Oświadczenie

Szanowni Mieszkańcy Czeszowa!

       W czwartek 16 czerwca byłam  z AleBabkami we Wrocławiu. Wtedy dotarła do mnie informacja o piśmie, w którym autorka (autorzy) powołuje (-ją) się na decyzję Rady Gminy w sprawie  „zamknięcia na weekendy Publicznego Ośrodka Zdrowia mieszczącego się na terenie   miejscowości Zawonia”.  Próbowałam skontaktować się z panią sołtys, która rozpowszechniła to pismo w sklepach w Czeszowie, aby dowiedzieć się, o co chodzi – bezskutecznie!

      W piątek sprawdziłam to osobiście. Takie pismo było jeszcze w sklepie pani Adamowicz. Z innych sklepów zostało już zabrane. Dlaczego?

      Zapoznałam się z jego treścią i stwierdzam – TO JEST KŁAMSTWO!!!

       Uczestniczę w posiedzeniach komisji, jestem obecna na sesjach – nie było dyskusji na w/w temat. Dyskutowaliśmy m. i. o wydłużeniu godzin pracy lekarza w Czeszowie (obecnie to 8 godzin tygodniowo), o dopołudniowych dyżurach, o zakupie aparatu USG i remoncie ośrodka w Zawoni.
Wszystkie decyzje w sprawie funkcjonowania ośrodka podejmuje jego kierownik. Radni mogą składać wnioski i przekazywać prośby mieszkańców, których są przedstawicielami.
Wszystkie uchwały podjęte przez Radę Gminy zamieszczone są na stronie internetowej BIB Gminy Zawonia. Na tej stronie są również nagrania z sesji Rady Gminy, które można odsłuchać i w ten sposób sprawdzić,  o czym Radni dyskutują.

http://www.zawonia.biuletyn.net/?bip=1&cid=1256&bsc=N                                             – uchwały

http://www.zawonia.biuletyn.net/?bip=1&cid=1261&bsc=N                                             -protokoły

http://www.zawonia.biuletyn.net/?bip=1&cid=1313&bsc=N                                              – nagrania

       Poza tym każdy mieszkaniec gminy ma prawo brać udział w sesjach Rady i w posiedzeniach komisji, w czasie których może zabrać głos. Zachęcam do takiej obywatelskiej aktywności!

      Czeszów był i jest mi drogi. Tutaj się urodziłam, tutaj mieszkam i tutaj pracuję, też społecznie. Robię to od wielu lat  z myślą o pomyślności Czeszowa i jego mieszkańców. Dbam o to, aby Czeszów się rozwijał, a nie cofał.

      Bardzo mnie zabolało w/w pismo, kłamliwe pismo, żerujące na lękach zwykłych ludzi, dotyczących tego, co dla nich najważniejsze, tj. zdrowia ich i ich bliskich. Jest mi niezmiernie przykro, że kolejny raz osoby publicznego zaufania robią zamieszanie kosztem tych ludzi, których mieszkańcy obdarzyli zaufaniem.

       Przypomnę tu sytuację sprzed roku, kiedy krążyła  podobna plotka, że radni chcą zamknąć ośrodek zdrowia w Czeszowie. Wydaje się, że tamta plotka i dzisiejsze pomówienia  mają to samo źródło.
Reakcja mieszkańców zarówno  przed rokiem jak  i dzisiaj jest taka: „Przecież pani sołtys wie, co mówi i co pisze”. Mają zaufanie do osoby publicznej. Ja też chcę mieć takie zaufanie i proszę o pokazanie mi decyzji, na którą powołuje się pani sołtys Borowiak w swoim piśmie.

      Zostałam radną na kolejną kadencję. Moi wyborcy – mieszkańcy Czeszowa mi zaufali, dlatego dbam i będę dbała  o rozwój całego Czeszowa,  zabiegała o budowę dróg, chodników, świetlicy, biblioteki wiejskiej, placu zabaw, o boisko wiejskie,  o zagospodarowanie  placu przy kościele,  o rozbudowę oświetlenia, o fundusz sołecki.
Proszę mieszkańców, aby częściej zwracali się do mnie ze swoimi wątpliwościami i pytaniami, aby nie podpisywali pism, które budzą ich emocje, a mogą zawierać kłamstwa. Czemu one służą?

      Na pewno rozpowszechnianie kłamstw nie służy naszemu dobru i nie buduje jedności i zgody. Może są kamuflażem? Przecież wiemy, że „kłamstwo często powtarzane staje się prawdą”. Czy autorom plotek na tym zależy, aby stały się prawdą, rzeczywistością?

                                                                                                                                                                                                               Wiesława Wawrzyniak

 

 

 

18 cze, 2016

Skomentuj