Tematyka spotkania.

Dyrekcja Zespołu Szkół w Czeszowie

oraz

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zawoni

zapraszają  mieszkańców Gminy Zawonia

na spotkanie

z sędzią Anną Marią Wesołowską

        14 marca 2017 roku, godzina 16.00 do Zespołu Szkół w Czeszowie

 

 

 

Tematyka spotkania:

Znaczenie wczesnej profilaktyki zintegrowanej w budowaniu bezpiecznej szkoły;

Rola edukacji prawnej – kąciki prawne, symulacje rozpraw sądowych, lekcje wychowawcze w sądzie;

Nowe zagrożenia; grooming, zbyt wczesna inicjacja seksualna, cyberprzemoc, Internet, używki;

Zasady odpowiedzialności nieletnich;

Zachowania, na które mamy  obowiązek reagować w ramach procedury Niebieskie karty;

Nowe formy przemocy wobec dziecka;

-eurosieroctwo

-zaniedbania

-wykorzystywanie dziecka w konflikcie około – rozwodowym – obowiązek wysłuchania dziecka przez sąd

Rodzice a szkoła

-obowiązek współpracy w stworzeniu spójnego planu wychowawczego

-obowiązki szkoły, gdy uczeń wykazuje przejawy demoralizacji

-obowiązki rodziców wobec dziecka

Mediacja w Sprawach nieletnich i Mediacja rówieśnicza, jako forma rozwiązywania konfliktów w szkole.

 

Przewodnicząca GKRPA w Zawoni – Wiesława Wawrzyniak

6 mar, 2017

Skomentuj