Zapytanie ofertowe!!!

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju

Mieszkańców Czeszowa Pro Futuro

Czeszów, ul. Marii Konopnickiej 16/3

Zapytanie ofertowe

Dotyczy zadania w ramach projektu  „AleBabki dla przyszłości” realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska

 

OGŁOSZENIE

 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Mieszkańców Czeszowa Pro Futuro ogłasza nabór ofert na realizację zadania w ramach  projektu  „AleBabki dla przyszłości” realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2018 EtnoPolska

 

Zadanie – Przegranie ścieżek dźwiękowych 300  utworów na dysk zewnętrzny.

Zadanie  -  Skatalogowanie archiwum 300 utworów

 

 Oferty proszę kierować na adres: poczta, osobiście

 Termin składania ofert: od 15.10.2018    do 17.10.2018 do godziny 16,00

Termin wykonania zadania:   05.11.2018

 Kryterium wyboru ofert: cena – 100%.

 

 

14 paź, 2018

Skomentuj