Jesteśmy gimnazjalistami !!!

            Opr. Arek Rembiszewski

         Dnia 10 października 2012 roku  w Zespole Szkół im. Ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie odbyło się pasowanie klas pierwszych: szkoły podstawowej i gimnazjum. 

        Uroczystość tę zorganizowano w dniu Święta Patrona Szkoły, a  rozpoczęto mszą świętą w kościele parafialnym w Czeszowie. Następnie odbył  w szkole apel, podczas którego część artystyczną zaprezentowały klasy pierwsze.

        Pani dyrektor szkoły Elżbieta Kędra pasowała uczniów klas pierwszych. Wcześniej wygłosiła przemówienie, które warto zapamiętać. Dlatego publikujemy je poniżej. Zaproszony  pan sekretarz Urzędu Gminy Zawonia Robert Borczyk  wręczył pasowanym uczniom drobne upominki. W tej uroczystości uczestniczył również ks. Jacek Tomaszewski wraz z całym gronem pedagogicznym i zaproszonymi gośćmi. Na zakończenie uczniowie rozeszli się do  klas na drobny poczęstunek.

        Dobrze jest być gimnazjalistą!

         Przemówienie pani dyrektorki Zespołu Szkół:

                                                                                       ”  Szanowni goście, nauczyciele, drodzy uczniowie!

 

           Pozwoliłam sobie  rozpocząć dzisiejszą uroczystość słowami wieszcza Adama Mickiewicza, ponieważ doskonale oddają one klimat naszego spotkania.

          Bo nie sposób nie zgodzić się , iż nasz patron ks. Wawrzyniec Bochenek wiedzę zdobywał od innych, ale mądrości nauczył się sam. Nie ten bowiem mądry, kto dużo wie, ale ten, kto potrafi swoją wiedzą służyć innym. I takim właśnie człowiekiem był patron naszej szkoły.

         Zawsze oddany Bogu, swojej ojczyźnie i ludziom. Żył dla ludzi i z ludźmi. Jego mądrość i szlachetność wymagały niejednokrotnie wielkiej odwagi. Niełatwo było bowiem wcielać w życie nowe idee, myśli, działania. Często żelazne bramy schematyzmu i zatwardziałych poglądów wręcz hamowały rozwój nowoczesnej myśli i ideologii.

           Dzisiaj, w świecie komercyjnym również potrzeba dużo odwagi by kierować się własnymi zasadami, by nie ulegać manipulacjom, nie poddawać się prowokacjom. Młodzi ludzie są szczególnie podatni na wpływ tego co powierzchowne i niełatwe. Łatwo, lekkomyślnie poddają się namowom i nie rozważają skutków, jakie wynikają z nieprzemyślanych , pochopnych decyzji. Świat kusi świecidełkami kiczowatością, a prawdziwe wartości odsuwane są na dalszy plan.

         Nasz patron zawsze będzie Wam  kochani, przypominał , że piękno, dobro i prawda to wartości uniwersalne, nieprzemijające. I nawet największe cywilizacje, najpotężniejszy postęp nigdy ich nie zastąpią.

          Ktoś kiedyś powiedział, że „ miarą cywilizacji nie są hamburgery czy hot dogi, tylko to co się w sobie nosi z dziada i pradziada” , a więc tradycje, historia, obyczaje, wartości. Te słowa warto więc zapamiętać.

                                                                                                 Wasza mądrość zależy od Was samych.

         Podobnie jak nasz patron wpatrujcie się w nią każdego dnia, uczcie się trudnej sztuki życia, wzorując na tych , którzy swoją szlachetnością zasłużyli na miano mędrców.”

  

 

23 paź, 2012

Skomentuj