Latarnicy Polski Cyfrowej

 Artykuł pochodzi ze strony www.latarnicy.pl

Polska Cyfrowa Równych Szans to inicjatywa, która ma na celu wspieranie dorosłych Polaków z pokolenia 50+ w sferze Internetu w ich lokalnych środowiskach, realizowana jest przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

10 spośród 13 milionów Polaków z generacji 50+ nie korzysta z Internetu!

Latarnicy mogą to zmienić!

Na rzecz włączenia dorosłych w cyfrowy świat, działają lokalni animatorzy działań na rzecz edukacji cyfrowej pokolenia 50+ tzw. Latarnicy Polski Cyfrowej.

Dlaczego Latarnicy? Przyjęliśmy metaforę latarni morskich i opiekujących się nimi latarników. Latarnia morska wskazuje drogę tym, którzy potrafią odczytywać wysyłane przez nią sygnały. Tak jak każdy żeglarz powinien korzystać z tych sygnałów, tak każdy Polak powinien potrafić korzystać z Internetu, sprzętu komputerowego, telefonów komórkowych i różnych urządzeń teleinformatycznych. O Latarnikach można myśleć jako o nowym zawodzie nowoczesnego animatora społecznego, z nowymi kompetencjami, ale dziedziczącego pozytywne elementy działań z przeszłości społecznej i historii lokalnej.

Realizacja projektu PCRS przyczyni się do ogromnej i wyjątkowej zmiany w naszym społeczeństwie. Stoimy przed wielką szansą wprowadzenia w cyfrowy świat milionów Polaków. Wspólnie możemy podjąć działania, które pobudzą rozwój społeczeństwa lokalnego i przyczynią się do zneutralizowania różnic międzypokoleniowych. 

Latarnicy Polski Cyfrowej

  1. 1.     Latarnicy to opiekunowie i kierunkowskazy. Naszym zadaniem jest pokazanie jak zrobić pierwszy kroku w Internecie.
  2. 2.     Działamy w publicznych punktach dostępu do Internetu – w bibliotekach, remizach OSP, telecentrach i innych.
  3. 3.     Rolą Latarnika jest stworzenie nowej jakości we własnym środowisku: inspirowanie, uczenie i pomoc w korzystaniu z narzędzi cyfrowych, ale przede wszystkim przekonywanie dotąd nie przekonanych do samodzielnych poszukiwań w sieci.
  4. 4.     Najważniejsze w latarniczej pracy jest umiejętne rozpoznanie potrzeb osób, które się do nich zwracają i odpowiadanie na te potrzeby.
  5. 5.     Obecnie w Polsce działa 2614 certyfikowanych Latarników Polski Cyfrowej. Sprawdź, gdzie możesz znaleźć najbliższego z nas.

Znajdź latarników w swojej okolicy:  

 https://latarnicy.pl/search/fifty-plus/?q=czesz%C3%B3w

 

14 mar, 2013

Skomentuj