Manewry

     Sprawnie przeprowadzona akcja ratowniczo-gaśnicza to niejednokrotnie uratowane czyjeś życie lub mniejsze straty materialne. Ważnym elementem w pracy takich służb jak straż jest sprawna organizacja i dobra współpraca jednostek uczestniczących w zdarzeniu.
Odpowiednim sposobem na doskonalenie takich umiejętności są ćwiczenia.Nasza jednostka uczestniczyła w kilku takich manewrach o zasięgu powiatowym m.in. były to:

  • Manewry techniczno-pożarnicze „Gmina Wisznia Mała – euro 2012”.
  • Ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze – przy Rozdzielni  Gazu Ziemnego w Czeszowie

9 maj, 2011

Skomentuj