Informacja o realizacji projektu

   w ramach działania 413 ” Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013
ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania ” Krainę Wzgórz Trzebnickich „

     „Doskonalenie umiejętności zespołu AleBabki z Czeszowa”- to tytuł operacji, której celem jest umożliwienie rozwoju artystycznego zespołu AleBabki z Czeszowa, kultywowanie i podtrzymywanie tradycji ludowych, integracja środowiska lokalnego regionu Wzgórz Trzebnickich oraz promocja zasobów przyrodniczo-kulturowych Kocich Gór. Aby ją zrealizować Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Mieszkańców Czeszowa PRO FUTURO podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. W jej ramach zostaną przeprowadzone warsztaty wokalne i choreograficzne, wydana zostanie płyta AleBabek, zostanie zakupiony namiot wystawienniczy oraz odbędzie się prezentacja zespołu i innych uczestników projektu, który ma charakter otwarty.

PRO FUTURO zaprasza do współpracy instruktora wokalu i ruchu scenicznego, osoby, które wesprą swoimi umiejętnościami i wiedzą przygotowanie programu wieńczącego działania projektowe.

 

8 cze, 2014

Skomentuj