Bezpłatne szkolenie regionalne „Nowa misja – niska emisja”

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw oraz Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zapraszają do zgłaszania się na bezpłatne szkolenie regionalne „Nowa misja – niska emisja” dot. opracowania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej i pozyskiwania środków na gminne inwestycje efektywnego zarządzania energią.

TERMIN SZKOLENIA: 11.08.2015 godz. 09 00 – 15 00
MIEJSCE SZKOLENIA: Biuro FRDL we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 49-57, 50-032 Wrocław
Szkolenie jest dedykowane przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym, ekspertom, metodykom oraz wszystkim innym zainteresowanych tematyką gospodarki niskoemisyjnej. Spotkania są realizowane przez Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu „Gospodarka niskoemisyjna w gminach: Nowa misja – niska emisja”. Dotychczas zostało już zrealizowanych ponad 80 szkoleń na terenie całej Polski, które cieszyły się dużym zainteresowaniem i uznaniem zwłaszcza w zakresie metodologii opracowywania PGN.

TEMATYKA SZKOLENIA:

• Rozwój i wykorzystanie technologii gospodarki niskoemisyjnej w Polsce zgodnie z Narodowym Programem Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej;
• Planowanie i poprawa lokalnej efektywności energetycznej, gospodarowanie surowcami i materiałami oraz gospodarowanie odpadami.
• Skuteczne zarządzanie energią i środowiskiem w budynkach użyteczności publicznej;
• Przygotowywanie lokalnych planów gospodarki niskoemisyjnej. Praktyczne aspekty planowania energetycznego w gminach;
• Finansowanie inwestycji efektywnego zarządzania energią.

Informacje na temat zgłoszeń na szkolenie znajdują się w załączniku.

Barbara Tekień

koordynator ds. szkoleń
Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice
tel. 32 206 98 43, 206 80 39, 259 86 73, 253 84 09 w. 33

Biuro FRDL we Wrocławiu
ul. Piłsudskiego 49-57, 50-032 Wrocław

www.okst.pl

 

24 lip, 2015

Skomentuj