PODHAJCE TO NASZ WSPÓLNY OBOWIĄZEK.


TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI PODHAJECKIEJ,
data założenia : 14 XI 2009 KRS 0000365743
NIP 9121860918         REGON 021356232
ul. Tadeusza Kościuszki 71/1         55 – 200 Bystrzyca Oławska
792 043 660     rwswojciechowski@wp.pl     www.podhajce.org


Patronka : Błogosławiona Marta Wiecka SM,

Motto :

Pamięć i Prawda.
Przebaczenie i Pojednanie.          

                                            

      RATUJMY KOŚCIÓŁ p.w. TRÓJCY ŚWIĘTEJ.   

 

Konto w PLN w BS Oława :

36 9585 0007 0010 0100 9705 0001


Budowla, jak wielka literatura, poezja czy muzyka, może opowiedzieć niejedną historię.

Może ukazać świat z zupełnie innej perspektywy, budzić pragnienia, wytyczać nowe szlaki.

Wbrew pozorom budowle nie należą do świata przedmiotów martwych.

Żyją, oddychają, są jak ludzie. Mają oblicza zewnętrzne i wnętrza.

Mają ciała i dusze.                                     

                                              Daniel Lebeskind – „Przełom : przygody w życiu i architekturze.”

 

W PAŹDZIERNIKU 2015 BR. ROZPOCZĄŁ SIĘ I ETAP PRAC REMONTOWYCH TEJ ŚWIĄTYNI.

Gdy 14 VII 1892 roku w Kościół p.w. Trójcy Świętej w Podhajcach uderzył piorun, niszcząc dach  i wieżę,  ówczesny dziekan podhajecki ks. Mikołaj Trębicki, celem pozyskania środków na odbudowę zniszczonej Matki Świątyń Ziemi Podhajeckiej, wprowadził w obieg obrazek z wizerunkiem Tronu Łaski, czyli ołtarza głównego tegoż kościoła, wraz z modlitwą :

„Wszechmocny i Miłosierny Panie Boże nasz w Trójcy Przenajświętszej jedyny, Ojcze Synu i Duchu święty, błagamy Cię pokornie jako ubogie dziatki Twoje, racz wejrzyć na nas łaskawem okiem miłosierdzia Twojego z wysokości Świątnicy Twojej, i użycz nam miłego zdrowia                              i błogosław pracy naszej, ażebyśmy szczęśliwi w życiu długie lata służąc Ci wiernie, nagrodę w niebie po śmierci otrzymać mogli przez zasługi Pana Naszego Jezusa Chrystusa – Amen.”

Nawiązanie do wizerunku i modlitwy umieszczonych na owym obrazku, są dzisiaj jak najbardziej na czasie, bowiem po trzech nieskutecznych próbach, w styczniu 2015 roku Ministerstwo Kultury  i Dziedzictwa Narodowego na zadanie w ramach priorytetu „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego Za Granicą” przyznało pierwsze środki finansowe na remont Kościoła p.w. Trójcy Świętej w Podhajcach.

Od tego momentu do ich uruchomienia upłynęło niemal 8 długich miesięcy, ale najważniejszy jest fakt, że ruszyły wreszcie prace, które prowadzi Oleksii Markovskyi z Halicza koło Stanisławowa, ten sam, który opracował dokumentację na tzw. prace przeciwawaryjne na podhajeckim kościele.

 

Zgodnie ze złożonym przez TMZP 30 XI 2014 wnioskiem, a następnie 9 II 2015 jego korektą, I etap prac obejmuje :

 1. Wynajem, montaż i demontaż rusztowania.
 2. Zdjęcie ok. 1 m wierzchnich  warstw zmurszałych murów.
 3. Zakup papy, desek i gwoździ.
 4. Tymczasowe zabezpieczenie w/w materiałami odkrytych warstw murów.
 5. Załadunek i wywóz gruzu wraz z uporządkowaniem terenu.

 

Ale zanim ruszą właściwe prace, trwa usuwanie z murów wypalonej więźby dachowej (po celowym podpaleniu kościoła w 1981 roku), karczowanie rosnących na murach drzew, montaż wokół świątyni tymczasowego oświetlenia i zabezpieczenie drzwi przed nieproszonymi intruzami.   

MK i DN przyznało na ów cel 41 000 PLN, ale zgodnie z umową Towarzystwo Miłośników Ziemi Podhajeckiej musi zebrać na I etap prac 20 754 PLN, co razem daje kwotę 61 754 PLN.

 

Warunkiem udziału w kolejnym naborze wniosków (do 30 XI), w którym TMZP będzie występować   o środki finansowe na II etap prac w roku 2016, jest spełnienie trzech podstawowych warunków :

 

 1. 1.      Kwota 20 754 PLN musi w całości przejść przez konto TMZP.
 2. 2.      Wykonania I etapu prac zgodnie z harmonogramem.
 3. 3.      Zadanie musi zostać rozliczone do 31 XII 2015.

Z dokumentacji prowadzonych przez księdza proboszcza i TMZP wynika, że od 2006 roku, w tym od czasu naszego zaangażowania się w Podhajce (maj 2008) po czas współczesny, 3 zadania tam realizowane, pochłonęły kwotę ok. 250 tys. PLN, z czego ok. 70 % środków pochodzi z akcji prowadzonych przez TMZP albo zorganizowanych dzięki operatywności naszego wiceprezesa, Pana Henia Pękalskiego z Wrocławia.

 

Te zadania to :

 

1. Remont wewnętrzny i zewnętrzny oraz wyposażenie Kaplicy Zofii z Zamiechowa, tj. dawnej zakrystii podhajeckiego kościoła, w której od IX 2006 roku sprawowana jest liturgia mszy świętej.

2.  Pomnik Adama Mickiewicza (sponsorzy : P.P. Maria i Henryk Pękalscy z Wrocławia).

3. Pomnik „Polskim Legionistom 1914 – 1918” (sponsorzy : Towarzystwo Miłośników Kresów Wschodnich z Dzierżoniowa, P.P. Maria i Henryk Pękalscy oraz Okręgowa Rada Adwokacka z Wrocławia).

 

Ale żeby ważny artystycznie i historycznie dla Rzeczypospolitej Obojga Narodów Kościół p.w. Trójcy Świętej w Podhajcach uzyskał choćby namiastkę dawnej świetności albo jak kto woli „drugie życie”, niezbędne jest wsparcie finansowe ludzi dobrej woli, których sercom i umysłom bliskie są Podhajce.

 

Dlatego, niech motto naszych działań stanowią słowa Kardynała Stefana Wyszyńskiego :

 

Z drobiazgów życiowych wykonywanych wielkim sercem powstaje wielkość człowieka.

 

Apeluję więc do Państwa w trzech ściśle powiązanych ze sobą kwestiach :

 

 1. Nagłośnienie problemu wśród potencjalnych sponsorów, począwszy od  rodziny i znajomych.
 2. Wpłatę dowolnych kwot na dofinansowanie I etapu prac (konto w nagłówku pisma).   
 3. Podjęcie rozmów z proboszczami Waszych parafii, w celu zaproszenia proboszcza z Podhajec – ks. Andrzeja Reminca, na głoszenie Słowa Bożego, a dochód z tego szczytnego działania trafiałby na konto Towarzystwa Miłośników Ziemi Podhajeckiej (działanie sprawdzone przez ks. Andrzeja w Brzeżanach, w Kuropatnikach i w Buszczu).

 

Apeluję także o codzienne odmawianie modlitwy autorstwa ks. Mikołaja Trębickiego.

 

Jeśli wyprosimy dla naszych działań opiekę Trójcy Świętej – patrona kościoła, wówczas to, co wydawało się przez lata nieosiągalne, może obecnie nabrać realnych kształtów.

 

Modlitwa poparta żarliwą wiarą czyni bowiem cuda…        

Prezes ZG TMZP / – / Ryszard Wiktor Wojciechowski

                                                                                                    

21 paź, 2015

Skomentuj