APEL!!!

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI PODHAJECKIEJ

Patronka : Błogosławiona Marta Wiecka SM               Data założenia : 14 listopada 2009 roku

    Motto TMZP : Ziemia Podhajecka ponad granicami. Pamięć i prawda, przebaczenie i pojednanie.

KRS 0000365743               NIP 9121860918                REGON 021356232

 

Rachunek rozliczeniowy w PLN : BS Oława 36 9585 0007 0010 0100 9705 0001

ul. Tadeusza Kościuszki 71/1                55-200 Bystrzyca Oławska

792 043 660               rwswojciechowski@wp.pl               www.podhajce.pl

 

Z drobiazgów życiowych wykonywanych wielkim sercem powstaje wielkość człowieka.

 Kardynał Stefan Wyszyński

 

W imieniu Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Ziemi Podhajeckiej zwracamy się do P.P.

 

z ogromną prośbą o finansowe wsparcie w pokryciu wkładu własnego naszego Stowarzyszenia

 

w realizacji zadania realizowanego  w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe oraz Priorytetu

 

Ochrona Dziedzictwa Kulturowego za granicą pod nazwą :

 

ZABEZPIECZENIE KOŚCIOŁA p.w. ŚWIĘTEJ TRÓJCY w PODHAJCACH na UKRAINIE – I ETAP.

 

 

Umowa Nr 08805/14/DDK z 4 VIII br.  określa, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

przekaże na zadanie 41 000 zł, a Towarzystwo Miłośników Ziemi Podhajeckiej - 20 754 zł.

 

 

MK i DN wywiązało się z umowy, a wykonawca prac, BP „ALEKSBUD” Oleksii Markovskyi z Halicza

 

na Ukrainie zakończył w XI 2015 zgodny z harmonogramem I etap prac, tj. :

 

- zdjęcie z górnej warstwy murów kościoła wypalonej więźby dachowej, dachówek i porastających mury

 

drzew – samosiejek (w latach osiemdziesiątych XX wieku świątynię świadomie dwukrotnie podpalano, po

 

raz pierwszy dla jej totalnego zniszczenia, a po raz drugi na potrzeby produkcji filmu fabularnego ZSRR),

 

- rozebranie ok. 1 – 2 m wierzchniej warstwy zmurszałych murów,

 

- tymczasowe zabezpieczenie poprzez przykrycie odkrytych warstw murów papą izolacyjną,

 

- wywóz na śmietnisko drewna, gruzu i śmieci.

 

 

30 XI 2015 nasze Stowarzyszenie złożyło do MK i DN wniosek na współfinansowanie w 2016 r. prac

 

w ramach II etapu zabezpieczenia Kościoła p.w. Świętej Trójcy w Podhajcach.

 

Skąd formuła „zabezpieczenie” a nie „odbudowa” ?

 

Na Ukrainie w stosunku do ważnych artystycznie i historycznie dla Dziedzictwa Kulturowego RP budowli,

 

stosuje się zapis „zabezpieczenie” (efekt porozumienia UA – PL, czyli polityka uległości).

Ale podstawowym warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku na rok 2016, będzie wywiązanie się do 31

 

XII 2015 przez nasze Stowarzyszenie z umowy, poprzez uregulowanie z wykonawcą prac kwoty wkładu

 

własnego, tj. 20 754 (środki te muszą bezwzględnie przejść przez konto TMZP).

 

 

Jak dotąd, dzięki ludziom dobrej woli, udało się zgromadzić na koncie TMZP środki własne w wysokości

 

9 810 zł, tak więc brakuje nam jeszcze 10 944 zł, a czasu do końca roku pozostało bardzo niewiele…

 

W roku 2015 dotychczasowi darczyńcy odbudowy kościoła to :

 

- Ewa Korczyńska z Gliwic, Tomasz Jurczak ze Studia Reklamy „Wena” w Oławie, Parafia Czeszów (w jej

 

imieniu środki przekazała Bożena Cieleń), Elżbieta i Jan Czałczyńscy ze Szczecina, Jadwiga i Ryszard

 

Rerutkiewiczowie z Kudowy Zdrój, Helena Rochowiak z Arentowa, Aleksandra Zaremba z Godzinowic, Jan

 

Koncur z Rzeszowa, Józef Kułakowski z Oławy i Michał Bryliński z Wałbrzycha.

 

 

Niezliczona wprost rzesza osób deklaruje emocjonalne przywiązanie do Podhajec i Ziemi Podhajeckiej,

 

zwłaszcza do odbudowy świątyni związanej m.in. z Janem Kazimierzem, Janem III Sobieskim, Stanisławem

 

Rewerą Potockim, Św. Arcybiskupem Józefem Bilczewskim i Bł. Martą Wiecką Siostrą Miłosierdzia…

 

Ale ile osób autentycznie wspiera nasze działania, widać dokładnie po wykazie jw. …

 

A dla pełnego obrazu dodamy jeszcze, że składki członkowskie na rok 2015 uregulowało jedynie 10 osób.

 

Nasuwa się więc proste pytanie – czy np. strona TMZP ma być finansowana wyłącznie przez Prezesa ZG ?

 

 

Dlatego bardzo prosimy o życzliwe i pilne potraktowanie problemu, poprzez wsparcie finansowe wkładu

 

własnego TMZP w I etap prac.

 

Nie można, nie da się zapomnieć o sześciu burzliwych stuleciach wielonarodowościowej historii Podhajec.

 

Motto, że nie ma przyszłości bez przeszłości obliguje nas do wsparcia dzieła odbudowy Kościoła p.w. Świętej

 

Trójcy w Podhajcach i dlatego liczymy na pilną P.P. życzliwość…

 

 

W czwartek wieczorem, tj. 17 XII br. na stronie www.podhajce.org ukażą się liczne zdjęcia obrazujące

poprzedni stan świątyni i zakres wykonanych prac (pierwotnie zdjęcia przesłano z UA w programie uniemożliwiającym jego otwarcie, stąd znaczny poślizg w ich publikacji).

 

 

Rachunek rozliczeniowy TMZP w Banku Spółdzielczym przy ul Pałacowej 1, 55-200 Oława

 

36 9585 0007 0010 0100 9705 0001 - z dopiskiem Kościół w Podhajcach

 

 

 

Prezes ZG TMZP / – / Ryszard Wiktor Wojciechowski i Wiceprezes ZG TMZP / – / mgr Henryk Pękalski

 

 

Wrocław – Oława, 15 XII  2015

21 gru, 2015

Skomentuj