Radosne kolędowanie w Czeszowie

Paulina Muszyńska

        „Gdzie słyszysz śpiew, tam wstąp, tam ludzie dobre serca mają…” Te słowa Wolfganga Goethego stanowią sens zaproszenia 6 stycznia 2016r. do Czeszowa do Niezłego Młyna na V Powiatowy Przegląd Kolęd „Rozśpiewany Czeszów 2016”. Uczestników przeglądu i widzów sprowadziła tutaj atmosfera, chęć spotkania, ale przede wszystkim pasja, pasja do wspólnego śpiewania i kolędowania. Śpiew łączył się z radością, radość z dobrym sercem. Trwając w szczególnej atmosferze świąt Bożego Narodzenia, wszyscy podzielili się radością, a szczególnie radosnym i pięknym śpiewem. Występy przybyłych gości, wspólne śpiewanie kolęd z widzami były niezwykłym czasem radości.

            Kolędy, pastorałki stanowią cenny skarb w naszym dziedzictwie kulturowym.
W okresie Bożego Narodzenia radują serca Polaków, pogłębiają więź rodzinną i narodową. Ten przyjemny obowiązek dbania o ten skarb narodowy podjęli uczestnicy Przeglądu: Ada Maksymowicz –
mieszkanka Gminy Prusice z zespołem, Karolinka Sokołowska i Małgosia Szymkiewicz z Czeszowa, chór OKSiR z Wiszni Małej pod kierunkiem Mateusza Frączaka, pani Grażyna Meslik z Obornik Śląskich, grupa Jordan z Koczurek, Chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku ATENA z Obornik Śląskich z dyrygentką Ewą Stanisz, schola z Czeszowa z Kasią Kulik, AleBabki i kapela Dyszel ze Żmigrodu oraz gość Magdalena Marszałek.

        Wyśpiewane kolędy wytworzyły niezwykłą atmosferę serdeczności, radości i dobroci, a także skłoniły do refleksji i przemyśleń. Połączyły  pokolenia i osoby o różnym sposobie śpiewania. Potwierdziły prawdziwość słów Adama Mickiewicza:

      „Niezwykłe jest bogactwo kolęd polskich i niepospolite są ich wartości artystyczne. Nie wiem, czy inny kraj może pochwalić się zbiorem podobnym do tego, który posiada Polska”.

        Przeglądowi towarzyszyły serdeczne życzenia spełnienia marzeń, radości i zdrowia, a przede wszystkim, aby Nowy Rok był czasem wzajemnej życzliwości i dobroci, czasem błogosławieństw i szczęścia, czasem poświęconym rzeczom ważnym, rodzinom, przyjaciołom. Na zakończenie nastąpiło tradycyjne przekazanie – wyśpiewanie znaku pokoju. Podziękowano wszystkim artystom, publiczności, zaproszonym gościom, bo razem stworzono klimat tego niezwykłego spotkania radości. Podziękowano organizatorom: Lokalnej Grupie Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich, Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Mieszkańców Czeszowa Pro Futuro  i wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie V Powiatowego Przeglądu Kolęd „Rozśpiewany Czeszów 2016” . 

Paulina Muszyńska

Linki do filmików z Przeglądu Kolęd 2016

https://www.facebook.com/grzegorz.wolny.9/videos/1039464549451840/?theater

https://www.facebook.com/grzegorz.wolny.9/videos/1038446279553667/?theater

https://www.facebook.com/grzegorz.wolny.9/videos/1038971249501170/?theater

20 sty, 2016

Skomentuj