TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI PODHAJECKIEJ

INFO TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI PODHAJECKIEJ z 27 III 2016

                                                                           

 

 

W pierwszym z dwóch dni

ustanowionych dla upamiętnienia Zmartwychwstania Chrystusa Pana,

życzę Wam i Waszym bliskim Zdroju Łask Bożych

oraz zdrowych, pogodnych, radosnych,

pełnych życzliwości, rodzinnego ciepła i miłości Świąt.

 

Niech pogodny nastrój dwóch magicznych dni

otwiera przed Wami życzliwe serca otoczenia

i towarzyszy Wam aż do Wigilii Świąt Bożego Narodzenia.

 

DARCZYŃCY

PRAC ZABEZPIECZAJĄCYCH KOŚCIÓŁ p.w. ŚWIĘTEJ TRÓJCY w PODHAJCACH – I ETAP

i TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI PODHAJECKIEJ

w roku 2015

 

  MINISTERSTWO KULTURY i DZIEDZICTWA NARODOWEGO –

                                                              Umowa Nr 08805/15/DDK z 4 VIII 2015

                                                                 Program DZIEDZICTWO KULTUROWE

                                                                                                    Priorytet OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO za GRANICĄ                                                                                                           

                                                                                                

  BARTEK CANDLES  MAŁGORZATA i JANUSZ BRYŁKOWSCY SJ Bystrzyca Oławska

 

-   EWA KORCZYŃSKA Gliwice

 

-   MARIA i HENRYK PĘKALSCY Wrocław

 

-   TOMASZ JURCZAK Oława
-   ELŻBIETA i JANUSZ CZAŁCZYŃCY Szczecin

 

-   PARAFIA CZESZÓW – w jej imieniu BOŻENA CIELEŃ

 

-   ANDRZEJ BORZEMSKI Wrocław

 

-   JADWIGA i RYSZARD RERUTKIEWICZOWIE Kudowa Zdrój

 

-   STANISŁAW STOJANOWSKI – HAN  Zielona Góra

 

-   ALEKSANDRA ZAREMBA Godzinowice

 

-   HELENA ROCHOWIAK Arentowo

 

-   BOŻENA JANICKA Oława – Nowy Otok

 

-   ZOFIA i KAZIMIERZ ŚWIERZKO Oława - Nowy Otok

 

-   JANINA WINK – RÓŻNICKA Wrocław

 

-   JÓZEF KUŁAKOWSKI Oława

 

-   BOLESŁAW KUŁAKOWSKI Drzemlikowice

 

-   STEFANIA i AUGUST BZOWI Żary

 

-   ELŻBIETA KAMIEKIEWICZ Oława – Nowy Otok

 

-   EDWARD MISIEWICZ Marcinkowice

 

-   JAN KONCUR Rzeszów

 

-   BERNADETA i ZYGMUNT BARTUSIAKOWIE Bytom

 

-   MICHAŁ MAJEWSKI Strzelce Opolskie

 

-   JERZY GOŁĘBIOWSKI Oława

 

-   JÓZEFA i PIOTR MAJEWSCY Strzelce Opolskie 

 

  MICHAŁ BRYLIŃSKI Wałbrzych

 

  ZDZISŁAW ŁUKASIK Wrocław

 

-   RYSZARD WOJCIECHOWSKI Bystrzyca Oławska

 

 

Łączna suma zaksięgowanych w roku 2015 wpływów to 64 080 zł, w tym :

 

 

  41 000 zł – dotacja z MK i DN na prace zabezpieczające Kościół p.w. Świętej Trójcy – I etap.

 

                            Wykonawca prac : P.P.B. ALEKSBUD” OLEKSII MARKOVSKYI z Halicza na Ukrainie.

 

 

-   22 580 zł – wpłaty darczyńców, w tym :

 

 

-    21 110 zł – „wkład własny” na prace zabezpieczające Kościół p.w. Świętej Trójcy I etap.

 

Zgodnie z umową z MK i DN nasze Stowarzyszenie musiało wykazać się kwotą 20 754 zł;

 

-      1 320 zł – składki członkowskie;

 

-          150 zł – na farby i znicze na polski cmentarz w Białokrynicy.

 

 

W I 2016 już na rzecz II etapu zabezpieczenia Kościoła p.w. Świętej Trójcy wpłynęły środki od n/w osób :

 

-   MACIEJ WALAS Oława – Nowy Otok    

 

-   ZOFIA i KAZIMIERZ ŚWIERZKO Oława - Nowy Otok

 

-   KS. PROF. ROMAN E. ROGOWSKI Wrocław – ur. w 1936 w Woli Hetmańskiej,

 

a ochrzczony w Podhajcach polski duchowny rzymskokatolicki, profesor zwyczajny, dr hab. teologii.

 

Znany polski teolog dogmatyk, autor wielu prac z zakresu teologii i duchowości oraz esejów teologiczno -

 

literackich, poświęconych mistyce gór.

 

Wykładowca teologii dogmatycznej na Papieskim Wydziale Teologicznym i w Metropolitarnym Wyższym Seminarium

 

Duchownym we Wrocławiu.

 

 

 

 1. Do INFO załączyłem 2 pliki:

 

1.1.             W 1-szym z nich wymieniam darczyńców naszych akcji w 2015 r., raz jeszcze dziękując im za finansowe wsparcie, bez niego działalność Towarzystwa byłaby bezprzedmiotowa.

 

1.2.            W 2-gim kieruję apel o wsparcie naszych akcji, a II etapu prac zabezpieczających Kościół p.w. Świętej Trójcy w szczególności.

 

 1. Od III br. na www.podhajce.org funkcjonuje forum, w imieniu administratora naszej strony Dariusza Sidora zapraszam do aktywności na nim.

 

 1. Decyzją red. Grażyny Orłowskiej – Sondej ze „Studia Wschód” TVP Wrocław, podczas tegorocznej Akcji „Mogiłę Pradziada Ocal Od Zapomnienia” (2 – 12 VII 2016) młodzież                  licealna z ul Tęczowej we Wrocławiu 2-gi rok z rzędu będzie pracować na starej części cmentarza z polskimi grobami w Białokrynicy.

Ich opiekunką będzie ponownie znana uczestnikom VI Krajowego Zjazdu Towarzystwa (10 I 2016) ni związana z Kresami wrocławska nauczycielka Aneta Popiołek.

Późną jesienią ub. roku z inicjatywy białokryniczanki Orysi Kutsybały, lokalni wolontariusze wycięli samosiejki zarastające gęsto powierzchnię cmentarza, ale z pewnością do VII br. odrosną one i konieczna będzie kolejna wycinka.

Na strażaków z piłami spalinowymi z OSP Strzegom nie bardzo można liczyć, ponieważ walczą oni z autentycznym buszem w Kowalówce.

Wprawdzie w VII 2015 skorzystałem 2 dni z ich usług, ale na więcej nie było szans, a w dodatku awarii uległa kosiarka żyłkowa, którą w 2011 sprezentowałem od Towarzystwa do prac przy kościele/cerkwi  i na cmentarzu ks. Vołodymyrovi Lytvynivovi.

Zakup części do jej naprawy w Tarnopolu ma kosztować ok. 100 – 150 zł.

Dlatego mile widziany jest ochotnik – wolontariusz, który pojechałby z nami w VII z piłą spalinową do Białokrynicy, a przy okazji można by dokonać pielęgnacji drzew i zieleni wokół Pomnika Adama Mickiewicza i na cmentarzu w Podhajcach.

Myślę jeszcze o kliku innych starych polskich nekropoliach, ale na razie ich nie wymieniam, bo na podjęcie prac na nich muszę prędzej uzyskać zgodę lokalnych władz.

Pieniądze na paliwo znajdę, ale bez „własnej” piły spalinowej niewiele zrobimy.

A może ktoś ma stare, niepotrzebne kosiarki żyłkowe, które moglibyśmy wykorzystać do prac                   w Podhajcach i w okolicznych wioskach ?

Chętnie przewiozę je na UA.

 1. W programie X Jubileuszowej Pielgrzymki Podhajeckiej możliwa jest ważna zmiana. Wprawdzie w 2011 byliśmy w Kołomyi i w Śniatynie, ale ma telefony z prośbą o powtórkę sprzed 5 lat.

Zbaraż możemy zaliczyć albo w piątek w dniu przyjazdu, bo to ok. 90 km od Podhajec albo za rok.

Pojawił się problem z naszej strony z oprawą artystyczną tradycyjnej wymiany kulturalnej.

Na termin IV/V br. miałem 2 chętne zespoły, ale to już przeszłość (długi weekend kolidujący  z Wielkanocą na UA).

Na 26 V – 1 VI na razie nie mam nikogo.

Proszono mnie o replay z „Radzowiczan” (2011), pojechaliby chętnie ale mają kłopoty kadrowe.

Może ktoś mi kogoś podpowie, a może raz jeszcze zechcą pojechać z nami „Ale Babki” ?

 1. Po styczniowym Zjeździe Towarzystwa złożyłem komplet dokumentów w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Ale tu pojawił się problem, ponieważ KRS nakazał nam zmianę siedziby.

Dlaczego ? Tak dla SZS Gminy Oława, w którym jestem od 34 lat sekretarzem, jak dla T.M.Z.P. na siedziby wskazywałem Bystrzycę Oławską, tj. nazwę potocznie obowiązującą w Gminie Oława, ale KRS nakazał dokonanie zmian na administracyjnie obowiązująca nazwę miejscowości – Bystrzyca.

W miniony piątek (25 III) złożyłem w siedzibie SR na Poznańskiej stosowne dokumenty i czekam na zatwierdzenie przez KRS 11 uchwał Zjazdu z 10 I br.

 

 

 

 

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI PODHAJECKIEJ

Data założenia: 14 listopada 2009 roku      Patronka: Błogosławiona Marta Wiecka SM

    Motto TMZP: Ziemia Podhajecka ponad granicami. Pamięć i prawda, przebaczenie i pojednanie.

KRS 0000365743      NIP 9121860918      REGON 021356232

 

Rachunek rozliczeniowy w PLN: BS Oława 36 9585 0007 0010 0100 9705 0001

ul. Tadeusza Kościuszki 71/1      55-200 Bystrzyca

792 043 660 i 883 070 524      rwswojciechowski@wp.pl      www.podhajce.org

 

Z drobiazgów życiowych wykonywanych wielkim sercem powstaje wielkość człowieka.

 Kardynał Stefan Wyszyński

 

                                                                                                                                                          W imieniu Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Ziemi Podhajeckiej zwracamy się do P.P.

z pełnym nadziei apelem o finansowe wsparcie w pokryciu tzw. wkładu własnego naszego Stowarzyszenia

 

w realizacji zadania realizowanego w ramach Programu DZIEDZICTWO KULTUROWE oraz Priorytetu

OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO za GRANICĄ pod nazwą:

 

 

ZABEZPIECZENIE KOŚCIOŁA p.w. ŚWIĘTEJ TRÓJCY w PODHAJCACH na UKRAINIE II ETAP.

 

 

Złożony 30 XI 2015 wniosek na rok 2016 opiewał na 100 000 , w tym 75 000 z budżetu MK i DN

 

oraz zadeklarowany przez TMZP wkład własny w kwocie 25 000 .

 

W opublikowanych 29 II 2016 wynikach naboru wniosków MINISTER KULTURY i DZIEDZICTWA

 

NARODOWEGO przyznał naszemu Towarzystwu na rok 2016 dotację w kwocie 25 000 , ale my, TMZP

 

musimy wywiązać się z deklarowanej w XI 2015 sumy 25 000 .

 

 

Przypominamy że jesienią 2015 za 61 754 , w tym 41 000 ze środków Ministra i 25 000 wkładu

 

własnego Towarzystwa, zrealizowano zgodnie z harmonogramem I etapu n/w prace:

 

 1. Zdjęcie z górnej warstwy murów wypalonej więźby dachowej i dachówek oraz wycinka licznych

 

drzew – samosiejek.

 

 1. Rozbiórka ok. 1 – 2 m wierzchniej warstwy zmurszałych murów.

 

 1. Tymczasowe zabezpieczenie odkrytych warstw murów poprzez przykrycie ich papą izolacyjną.

 

 1.  Wywóz na śmietnisko drewna, gruzu i śmieci.

 

Obszerną dokumentację fotograficzną I etapu prac można obejrzeć na stronie www.podhajce.org

 

14 III br. MK i DN przyjęło bez uwag rozliczenie I etapu prac za rok 2015, które w całości zaplanował,

 

koordynował i zamknął Prezes Zarządu Głównego.

 

 

Co B.P. „ALEKSBUD” OLEKSII MARKOVSKIY z Halicza – wykonawca prac zabezpieczających Kościół

 

p.w. Świętej Trójcy jest w stanie zrealizować za 50 000 ?

 

W złożonej 5 III 2016 do Warszawy aktualizacji kosztorysu, wobec środków mniejszych od zaplanowanych

 

o 50%, zrezygnowaliśmy z odtworzenia rozebranej warstwy murów i wylania wieńca pod więźbę dachową.

 

Po konsultacjach roboczych z B.P. „ALEKSBUD”, postanowiliśmy przeznaczyć  50 000 na n/w działania:

 

 1. Montaż rusztowania i rozbiórka zawałów wieży.

 

 1. Montaż szalunków metalowych, które pozostaną na stałe pod sklepieniem.

 

 1. Montaż szalunków drewnianych.

 

 1. Odbudowa ściany nośnej wieży i odtworzenie sklepienia.

 

 1. Demontaż rusztowania, wywóz gruzu i śmieci.

 

 

Szczerze prosimy o rozpowszechnienie naszego apelu w środowiskach związanych z Podhajcami i wśród

 

potencjalnych sponsorów oraz osobiste zaangażowanie finansowe w szczytną i choć w odległej czasowo

 

perspektywie, ale realną ideę odbudowy Matki Kościołów Ziemi Podhajeckiej.

 

Podpowiadamy, że jedną z możliwości pozyskania dodatkowych pieniędzy jest pozytywnie zweryfikowane

 

w Brzeżanach czy Kuropatnikach, w których posługę duszpasterską pełni proboszcz podhajecki ks. Andrzej

 

Reminec działanie, polegające na zaproszeniu w/w na niedzielę do swojej parafii na sprawowanie liturgii

 

mszy św. i głoszenie homilii.

 

Ofiary pieniężne zebrane tego dnia ks. Andrzej przeznaczyłby na wsparcie II etapu prac zabezpieczających

 

Kościół p.w. Świętej Trójcy.

 

Gdyby udało nam się zebrać w tym roku więcej niż 25 000 zł, „ALEKSBUD” wykonałby pierwsze prace

 

związane z odtworzeniem rozebranej warstwy murów i wylaniem wieńca pod więźbę dachową.

 

 

Byłoby pięknie, gdyby do X 2017 udało się postawić na murach kościoła więźbę dachową.

 

Podany termin nie jest przypadkowy, ponieważ 16 i 17 X 2017 przypada 350 rocznica podpisania                        

 

w murach Kościoła p.w. Świętej Trójcy przez ówczesnego Hetmana Polnego Koronnego JANA

 

SOBIESKIEGO traktatów pokojowych z Kozakami i Tatarami, które zawarł on po zwycięskiej

 

bitwie pod Podhajcami.

 

Było to pierwsze z dwudziestu zwycięstw, które na czele wojsk I Rzeczypospolitej odniósł ten wybitny

wódz i król.

 

W przyszłym roku przypada też 350 rocznica śmierci Hetmana  Wielkiego Koronnego STANISŁAWA

REWERY POTOCKIEGO, właściciela Podhajec, który pełnił szereg wysokich urzędów państwowych.

W czasie powstania Chmielnickiego pod Zborowem REWERA uratował Króla JANA II KAZIMIERZA

z największego zagrożenia, a u schyłku życia na miejsce wiecznego spoczynku wybrał sobie kryptę

Kaplicy Potockich Kościoła p.w. Świętej Trójcy w Podhajcach.

 

Z rodu POTOCKICH, którzy przez prawie 100 lat byli właścicielami Podhajec, na szczególną pamięć

zasługują:

- syn REWERY, m.in. Hetman Polny Koronny –  ANDRZEJ.

Zasłużył się on w bitwie pod Chocimiem 1673 i rozbił Tatarów pod Kałuszem 1675.

Na czas wyprawy wiedeńskiej 1683 KRÓL JAN III SOBIESKI powierzył ANDRZEJOWI tymczasowe

rządy nad Rzeczypospolitą.

Odbił on wówczas z rąk tureckich większą część Podola (m.in. Niemirów).

To właśnie ANDRZEJ na cześć ojca założył miasto STANISŁAWÓW.

- syn REWERY, m.in. hetman wielki koronny – FELIKS KAZIMIERZ.

Brał on udział w bitwach pod Podhajcami 1667 i Chocimiem 1673, Wiedniem i Parkanami 1683,

Podhajce i okolice to także arena zwycięskiej bitwy z Turkami 8 – 9 IX 1698, w czasie ostatniej wojny

z Turcją 1683 – 1699, a wojska polskie do triumfu poprowadził właśnie FELIKS KAZIMIERZ.

 

Dlatego wobec 350 rocznicy ważnego historycznie dla I Rzeczypospolitej i Podhajec wydarzenia, przyszły

 

rok będzie miał dla naszego Towarzystwa wymiar szczególny, mamy nadzieję z P.P. zaangażowaniem

 

i udziałem.

 

 

Prezes Zarządu Głównego

 

Towarzystwa Miłośników Ziemi Podhajeckiej

 

/ – / Ryszard Wiktor Wojciechowski

                                                                                                    

 

Wiceprezes Zarządu Głównego

 

Towarzystwa Miłośników Ziemi Podhajeckiej

 

/ – / Henryk Pękalski

 

W imieniu Towarzystwa Miłośników Ziemi Podhajeckiej:

 

Honorowy Prezes Towarzystwa / – / mgr Henryk Pękalski

 

Prezes Zarządu Głównego / – / Ryszard Wiktor Wojciechowski

 

Wiceprezes Zarządu Głównego / – / mgr Adam Furtak

 

 

Wrocław – Oława, 5 III 2016

 

30 mar, 2016

Skomentuj