Działalność GKRPA

          Działalność GKRPA jest mało znana wśród mieszkańców ze względu na tematy, którymi się zajmuje. Komisja przed wszystkim inicjuje i monitoruje działania związane z edukacją i profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem działań jest ograniczanie dostępności alkoholu, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, podejmowanie działań w związku z podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zdolności osób do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi.

       Podejmowane działania mają za zadanie wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowanie zdrowego stylu życia oraz pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych.     Osoby dotknięte nałogami – alkoholem, używkami, przemocą w rodzinie  niechętnie mówią o swoich problemach. Często też nie wiedzą do kogo zwrócić się o pomoc. Przytłoczeni problemami próbują rozwiązać je sami , swoimi sposobami, które nie zawsze są skuteczne.

Aby wyjść naprzeciw tym potrzebom Komisja planuje spotkania dla mieszkańców z osobami zajmującymi się na co dzień rozwiązywaniem w/w problemów. Spotkania mające na celu zwiększenie naszej wiedzy na dzisiejsze  zagrożenia, która pomoże nam lepiej zrozumieć osoby uzależnione.

       Na początek będą to spotkania  z terapeutą panem Piotrem Pudłowskim, z którym można porozmawiać już teraz w każdy wtorek w punkcie terapeutyczny przy Ośrodku Zdrowia  w Zawoni.  Postarajmy się razem wesprzeć  osoby i ich rodziny, które znalazły się   w trudnej sytuacji życiowej. Pierwszym krokiem niech będzie udział w spotkaniu, które przybliży nam zagrożenia dzisiejszego świata, o których wiemy , które znamy ale nie umiemy z nimi walczyć , pokonać je.

 ZAPROSZENIE

    Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zawoni zaprasza na spotkanie z terapeutą

Panem

Piotrem Pudłowskim

23 maja 2017, godzina 18,00

Świetlica Wiejska w Czeszowie

Przewodnicząca GKRPA Wiesława Wawrzyniak

15 maj, 2017

Skomentuj