X Gminna Folkloriada VII Powiatowy Przegląd Zespołów Ludowych im. Witolda Gareckiego w Szymanowie

Zapraszamy na jubileuszową, dziesiątą Folkloriadę w Szymanowie.

Wystąpi plejada wspaniałych zespołów ludowych, orkiestra dęta z Wiszni Małej.

 

                                                                                                                                                                            

11 maj, 2017

Skomentuj