AleBabki też tam były, świetnie się i innych bawiły!

W sobotę 13 maja w Szmanowie odbyła się jubileuszowa X Folkloriada połączona z VII Powiatowym Przeglądem Zespołów Ludowych im. Witolda Gareckiego.
To cykliczna impreza, upamiętniająca postać Witolda Gareckiego oraz jego pracę na rzecz kultury ludowej. Impreza ta już na stałe wpisała się w kulturalny krajobraz Dolnego Śląska.

http://www.wiszniamala.pl/aktualnosci/2017/maj/x-folkloriada-juz-za-nami

 

20 maj, 2017

Skomentuj