Jeden projekt – wiele działań!!!

Stowarzyszenie PRO FUTURO prowadzi między innymi zespół śpiewaczy AleBabki z Czeszowa. Jest to grupa 13 pań – mieszkanek Czeszowa, które spotykają się w świetlicy wiejskiej, pracują pod kierunkiem instruktora i prezentują się w czasie okolicznościowych imprez o różnej randze (wiejskiej, gminnej, powiatowej i wojewódzkiej), których są organizatorkami, współorganizatorkami lub uczestniczkami. Rocznie występują publicznie ok. 30 razy. Można o tym poczytać na stronie stowarzyszenia www.czeszow.pl

Chcąc być bardziej wiarygodne w tym, co robią,  doskonalą swoje umiejętności wokalne i choreograficzne, rozszerzają swoją grupę o młode osoby, organizują kolejne edycje Powiatowego Przeglądu Kolęd „Rozśpiewany Czeszów”, utrwalają swój dorobek, dzielą się nim i w ten sposób upowszechniają zwyczaje i tradycje ludowe. By jeszcze lepiej realizować te cele, zrealizowały projekt pt. „ AleBabki na Boże Narodzenie”,  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Mogły to zrobić dzięki konkursowi grantowemu, zorganizowanemu przez Lokalną Grupę Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich.

W ramach tego projektu AleBabki nagrały płytę z 10 kolędami i teledysk do jednej z nich.  Dodatkowo przeprowadziły 3 warsztaty z emisji głosu, aby przygotować się do nagrania płyty. Ponadto uczestniczyły w działaniach promocyjnych i aktywizacyjnych realizowanych dla mieszkańców powiatu trzebnickiego:

- spotkanie Świąteczne Seniorów w Zawoni – 10.12.2017r.

- opłatek z członkami koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Trzebnicy – 14.12.2017r.

- ubieranie choinki i wspólne kolędowanie mieszkańców Czeszowa – 17.12.2017r.

- spotkanie wigilijne radnych powiatowych w Trzebnicy – 28.12.2017r.

 

- VII Powiatowy Przegląd Kolęd „Rozśpiewany Czeszów 2018″ – 06.01.2018r.

W ten sposób „AleBabki” budują i wzmacniają tożsamość mieszkańców wsi Czeszów, gminy Zawonia i powiatu trzebnickiego, szerzą i promują wiedzę o kulturze regionu, integrują i aktywizują społeczności lokalne, wzmacniają własne i innych poczucie dumy z bycia czeszowianinem, mieszkańcem gminy Zawonia i powiatu trzebnickiego.

Te działania wpisują się w realizację celów Lokalnej Strategii Rozwoju:

Cel ogólny 2. Wysoka jakość życia mieszkańców Krainy Wzgórz Trzebnickich.

Cel szczegółowy: 2.1. Wsparcie działań na rzecz integracji i aktywizacji społeczności lokalnych oraz wzmocnienia kapitału społecznego.

W imieniu członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Mieszkańców Czeszowa Pro Futuro i członkiń zespołu AleBabki z Czeszowa dziękuję wszystkim, którzy wsparli nas podczas realizacji projektu “AleBabki na Boże Narodzenie” – organizacyjnie, technicznie, finansowo i zwykłą ludzką życzliwością.

Bożena Cieleń

 

 

 

9 mar, 2018

Skomentuj