Zapytania ofertowe !!!

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju

Mieszkańców Czeszowa Pro Futuro

Czeszów, ul. Marii Konopnickiej 16/3

 

Zapytanie ofertowe

Dotyczy zadania w ramach projektu  „AleBabki dla przyszłości” realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska

 

OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Mieszkańców Czeszowa Pro Futuro ogłasza nabór ofert na realizację zadania w ramach  projektu  „AleBabki dla przyszłości” realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2018 EtnoPolska

 Zadanie – Opracowanie dokumentacji fotograficznej

Miejsce i termin składania ofert: poczta, osobiście

Oferty proszę kierować na adres:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Mieszkańców Czeszowa Pro Futuro, ul. Marii Konopnickiej 16/3, 55-106 Zawonia.

 Termin składania ofert: od 08.10.2018    do    10.10.2018

Termin wykonania zadania:   14.10.2018

 Kryterium wyboru ofert: cena – 100%.

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju

Mieszkańców Czeszowa Pro Futuro

Czeszów, ul. Marii Konopnickiej 16/3

 

Zapytanie ofertowe

Dotyczy zadania w ramach projektu  „AleBabki dla przyszłości” realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska

 

OGŁOSZENIE

 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Mieszkańców Czeszowa Pro Futuro ogłasza nabór ofert na realizację zadania w ramach  projektu  „AleBabki dla przyszłości” realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2018 EtnoPolska

 Zadanie – Redakcja tekstów i  komentarzy

Do kalendarz AleBabek na rok 2019

 Miejsce i termin składania ofert: poczta, osobiście,

Oferty proszę kierować na adres:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Mieszkańców Czeszowa Pro Futuro, ul. Marii Konopnickiej 16/3, 55-106 Zawonia.

 Termin składania ofert: od 08.10.2018    do    10.10.2018

Termin wykonania zadania:   17.10.2018

 Kryterium wyboru ofert: cena – 100%.

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju

Mieszkańców Czeszowa Pro Futuro

Czeszów, ul. Marii Konopnickiej 16/3

 

Zapytanie ofertowe

Dotyczy zadania w ramach projektu  „AleBabki dla przyszłości” realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska

 

OGŁOSZENIE

 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Mieszkańców Czeszowa Pro Futuro ogłasza nabór ofert na realizację zadania w ramach  projektu  „AleBabki dla przyszłości” realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2018 EtnoPolska

 Zadanie – Projekt graficzny

kalendarza

 

Miejsce i termin składania ofert: poczta, osobiście,

Oferty proszę kierować na adres:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Mieszkańców Czeszowa Pro Futuro, ul. Marii Konopnickiej 16/3, 55-106 Zawonia.

 Termin składania ofert: od 08.10.2018    do    10.10.2018

Termin wykonania zadania:   17.10.2018

Kryterium wyboru ofert: cena – 100%.

 

 

 

7 paź, 2018

Skomentuj