Czas dla przeżycia – pierwsza pomoc.

     Coraz częściej docierają do nas informacje o zdarzeniach, wypadkach czy katastrofach. Pomimo tak zaawansowanych technologii, nowoczesnych skomputeryzowanych maszyn, a może właśnie dlatego,  w ratowaniu życia decydującą rolę ma czas,  to jak szybko nadejdzie pomoc.

     Jak pokazały ostatnie wydarzenia (np. zderzenie pociągów pod Sczekocinami ) znaczącą rolę w akcjach  ratowniczych odgrywają strażacy – ochotnicy, którzy zazwyczaj docierają jako pierwsi na miejsce zdarzenia, chociażby dlatego że jednostki OSP znajdują się również w małych miejscowościach i tym samym są bliżej zdarzeń. I to od ich umiejętności, sprawności działania często zależy powodzenie akcji ratowniczo-gaśniczej. Dlatego bardzo ważną rzeczą jest aby ci ratownicy-ochotnicy posiadali odpowiedni sprzęt, jak również byli profesjonalnie wyszkoleni.

     Zadania ochotniczych straży pożarnych wynikające z ustawy  z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej dotyczą  ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa. Z chwilą rozpoczęcia procesu włączania jednostek OSP do KSRG tj. od 1995 r. nie tylko  wzrósł zakres zadań strażaków – ochotników ale zmienił się ich charakter. Dotychczasowa dominacja gaszenia pożarów w codziennej praktyce ochotniczej straży przenosi się stopniowo na inne rodzaje ratownictwa, w tym głównie ratownictwa technicznego, podczas zdarzeń na drogach, gdzie stosowane są inne techniki prowadzenia działań ratowniczych.

     Wychodzą naprzeciw tym potrzebom  w Zespole Szkół w Czeszowie przez trzy kolejne weekendy marca odbywał się kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.  Uczestnikami kursu byli strażacy  z ochotniczych straży pożarnych  z powiatu trzebnickiego, którzy zdobywali wiedzę i umiejętności udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach i  w sytuacjach  zagrożenia życia. Kurs zakończył się egzaminem.

     W dniu 25.03.2012 siedmiu strażaków Naszej Gminy z OSP Złotowa, Zawoni i Czeszowa ukończyło kurs zdając egzamin z wynikiem pozytywnym.

     Kurs dla strażaków z OSP Złotowa oraz OSP Zawoni został sfinansowany  ze środków  Gminy Zawonia, natomiast OSP Czeszów otrzymała dotację z KSRG.

     Dzień 25.03.2012 (niedziela) był bardzo pracowity dla strażaków. Rozpoczął się bardzo wcześnie bo już o pierwszej w nocy. Mieszkańców Czeszowa zbudził głos syreny – paliły się dwie stodoły.
Od godziny 9 do godz 16 uczestniczyliśmy w zajęciach, w egzaminie teoretycznym i praktyczny z pierwszej pomocy. Po zdanym egzaminie zaprosiliśmy wszystkich uczestników na poczęstunek do remizy, a o godz. 18 zabezpieczaliśmy trasę przejścia procesji Drogi Krzyżowej.

 

 

26 mar, 2012

Skomentuj