Walne zebranie OSP – 2012

      3 marca 2012 roku w remizie strażackiej w Czeszowie odbyło się walne zebranie sprawozdawcze  naszej jednostki OSP.
W zebraniu uczestniczyło 18 z 23 czynnych członków, przedstawiciele MDP chłopięcej oraz zaproszeni goście: Starosta – Robert Adach , wójt gminy – Andrzej Faraniec, prezes gminny OSP RP- ks. Waldemar Kontek, komendant gminny OSP RP– Roman Werba, KP PSP Trzebnica reprezentował – kpt Konrad Cisek, radna – Wiesława Wawrzyniak.
Zebranie otworzył ( na prośbę prezesa Kazimierza Filipa ) dh Dariusz Wolny. Powitał przybyłych gości i członków jednostki.Minutą ciszy uczczono zmarłego niedawno dh Wiesława Mostowiaka.
Następnie prowadzenie zebrania przekazał przewodniczącemu zebrania dh Aleksandrowi Szczecińskiemu.
Ważną częścią zebrania było podsumowanie działalności OSP w minionym roku. Odczytano i omówiono sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe.
Działalność jednostki w roku 2011 została oceniona pozytywnie, w odczytanym przez dh  Dariusza Wolnego  sprawozdaniu. Komisja rewizyjna  pozytywnie wypowiedziała się o pracach Zarządu, wnioskując o udzielenie absolutorium. Po wysłuchaniu sprawozdań  i opinii komisji, udzielono absolutorium zarządowi.
W kolejnym punkcie obrad przewodniczący zebrania   przedstawił plan działania oraz plan finansowy na rok bieżący. W planach na rok 2012 miedzy innymi znalazło się zadanie przyjęcia na członków straży sześciu kobiet. Walne zebranie przyjęło zgłoszone wnioski do realizacji.
Dh Dariusz Wolny w imieniu prezesa  wyróżniającym się strażakom podziękował za zaangażowanie w życie jednostki, wykonane prace. Wyróżnieni druhowie w okresie sprawozdawczym to: Marcin Wojtas, Krzysztof Wojtas, Krzysztof Filip, Andrzej Filip, Rafał Wawrzyniak, Bogdan Kuczek.  Szczególne podziękowania otrzymali: dh Krzysztof Wojtas za odnowienie krzeseł, dh Krzysztof Filip za pilnowanie spraw finansowych, dzięki czemu jednostka mogła się pochwalić otrzymanym  pod koniec ubiegłego roku sprzętem pierwszej pomocy. Podziękowania usłyszała również Wiesława Wawrzyniak za pomoc w prowadzeniu dokumentacji OSP i  zakładki OSP na stronie internetowej Czeszowa.
Był to ostatni punkt zebrania sprawozdawczego.
Wszyscy zebrani, zostali zaproszeni przez prezesa OSP Kazimierza Filipa na strażacki posiłek. Po czym, starosta – Robert Adach,  wójt gminy – Andrzej Faraniec i prezes gminny OSP ks. Waldemar Kontek – odpalili race na torcie przedstawiającym remizę i wóz strażacki.

 

 

 

4 mar, 2012

Skomentuj