Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Czeszowa

SOŁTYS CZESZOWA  WYBRANY NA KADENCJĘ 2011-2015:
Pani Józefa Patrylak

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ SOŁECTWA CZESZÓW
W KADENCJI 2011-2015

1. Piotr Woźniak – Przewodniczący Rady Sołeckiej
2. Wiesława Wawrzyniak – Zastępca Rady Sołeckiej
3. Alicja Kowal – Członek Rady
4. Urszula Smolak – Członek Rady
5. Henryka Gałęska – Członek Rady
  

RADNI SOŁECTWA CZESZÓW
NA KADENCJĘ 2010 -2014

 1. Halina Kulik
2. Wiesława Wawrzyniak
3. Agnieszka Wersta

25 lut, 2011

Skomentuj