Czy grozi Ci wypalenie zawodowe?

1. Czy Twoja praca zaczyna Cię nudzić?

2. Czy do swoich obowiązków przykładasz się mniej niż kiedyś?

3. Czy często w pracy odczuwasz spadek energii?

4. Czy aktywność zawodowa, która sprawiała Ci przyjemność, zaczyna Cię nudzić?

5. Czy w niedzielę po południu czujesz przygnębienie z powodu poniedziałkowego

poranku i pracy?

6. Czy odczuwasz lęk idąc rankiem do pracy?

7. Czu Twoi współpracownicy irytują Cię?

8. Czy stajesz się zgorzkniały i cyniczny wobec współpracowników i samej pracy?

9. Czy patrzysz niechętnym okiem na osoby, które czuja się szczęśliwe w swojej pracy?

10. Czy konsekwencje trudnych sytuacji zawodowych zaczynają być widoczne poza pracą –

w życiu rodzinnym, towarzyskim?

 

Jeśli na pięć lub więcej pytań odpowiedziałeś twierdząco, to znaczy, że jesteś osobą,

u której rozwija się wypalenie zawodowe.

 

Czas na ważne pytanie:

 Jak możemy zapobiegać wypaleniu zawodowemu i stresowi?

Odpowiedzi udzielę, korzystając częściowo z rad R. Bibik:

 

1. Dieta

 

Unikaj potraw ciężkostrawnych i nadmiernego solenia dań. Korzystne będzie spożywanie

kaszy jaglanej, ziemniaków, miodu, szparagów i cebuli. Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego,

że odpowiednia ilość makroelementów w naszym organizmie ma wpływ na podatność na stres.

Jednym z takich pierwiastków jest magnez, który będzie lepiej wchłaniany z witaminą B6.

Pierwsze efekty powinny być widoczne po upływie 30 dni.

 

2. Planuj

 

 Nierzadko nauczyciel wierzy w realizowanie idei: uszczęśliwię wszystkich ludzi tymczasem

tego typu cele idealne, ale nie realne daleko wykraczają poza kompetencje i możliwości

nauczyciela. Skupmy się na tym co „tu i teraz”, na konkretnych zadaniach i problemach do

rozwiązania, które w pewien sposób składają się na cel idealny. Unikniemy rozczarowań, frustracji.

Zastanów się, co chcesz w życiu i w pracy osiągnąć, zastanów się, jak uzyskać ten wynik, w jaki

sposób pokonać przeciwności. Planuj. Zmierzaj do celu małymi krokami. Zwracaj uwagę na

terminy. Unikaj sytuacji w których dajesz sobie za mało czasu na wykonanie zadania, to rodzi dodatkowy stres. W chwilach krytycznych skupiaj się na swoich mocnych stronach.

 

3. Odpocznij

 

 Wiele osób nie umie odpoczywać i w chwilach wolnych od pracy np.: uzupełnia

dokumentację czy telefonuje, zapominając, jak ważna dla naszego zdrowia fizycznego

i psychicznego jest aktywność ruchowa. Warto też poszukać w sobie pasji i rozwijać ją.

 

4. Angażuj się, ale nie zanadto…

 

 Uczuciowe zaangażowanie się w problem, który dotyczy ucznia jest potrzebne, łatwo jednak

przekroczyć cienką granicę, za którą czyjś problem staje się naszym, pochłania nas czujemy się

ostatnią instancją, która musi rozwiązać problem. Warto czasem zdystansować się i spróbować

stanąć z boku, by obiektywnie ocenić sytuację i wskazać kompetentnych specjalistów. Pamiętajmy,

że jeden człowiek nie jest w stanie zrobić wszystkiego.

 

5. Stosuj nagrody

 

 Praca z ludźmi bardzo wyczerpuje. Oprócz przerw w pracy pamiętaj także

o przyjemnościach choćby drobnych, nagradzaj siebie. Realizuj siebie nie tylko w sferze

zawodowej.

 

6. Co zyskuję, czyli autosugestia…

 

 Podkreślaj pozytywne aspekty swojej pracy. Zauważaj to, co przynosi radość i satysfakcję.

To zrównoważy nieuniknioną w pracy pedagoga frustrację. Skup się na mocnych stronach

osobowości. Unikaj sytuacji w których reagujesz niepokojem. Możesz próbować zmienić swoje

reakcje na sytuacje trudne poprzez racjonalizację problemu.

 

7. Relaksuj się

 

 Relaks jest formą odprężenia, której towarzyszy rozluźnienie mięśni i ograniczenie

do minimum pracy myślowej . W literaturze przedmiotu wyróżnia się między innymi:

• Ćwiczenia oddechowe – ćwiczymy oddech przeponowy, wolny wdech do wewnątrz

i bardzo wolny wydech ( nawet do 10 sekund) bez poruszenia klatki piersiowej.

Oddychania takiego najłatwiej nauczyć się w pozycji leżącej.

Ćwiczący kładzie jedną rękę na brzuchu (w dolnej części klatki piersiowej), a drugą – na górnej

części klatki piersiowej. Przepona przesuwając się przy wdechu do dołu wywiera nacisk na brzuch,

który się uwypukla, przy wydechu przepona wraca do swego położenia poprzedniego, tzn. unosi

się, a brzuch opada.

Uwaga! Ćwiczenie nie może być przeprowadzone zbyt długo, gdyż prowadzi

do hiperwentylacji, a konsekwencji do omdlenia.

 

• Trening autogenny Schultza – technika polegająca na wywołaniu poprzez autosugestię

doznań podobnych do stanu hipnozy

oraz wewnętrznej medytacji. Podczas treningu

autogennego ćwiczymy m.in. odczuwanie: ciężaru rąk i nóg, ciepła, regulację pracy serca.

• Muzykoterapia – najlepiej wpływa na nas muzyka klasyczna, możemy także skorzystać z

profesjonalnych nagrań zawierających odgłosy natury lub takie, gdzie jesteśmy

„prowadzeni” przez lektora.

 

 

 8. Dekompresja

 

 Staraj się nie przenosić problemów i emocji związanych z pracą na swoje życie osobiste.

Dom i praca powinny istnieć jako dwa oddzielne, ale równie ważne światy. Jeśli potrafisz udzielić

kilku odpowiedzi na pytanie: „Kim jestem poza pracą?” znaczy to, że posiadasz właściwą strategię

chroniącą przed procesem wypalenia.

 

9. Szukaj wsparcia

 

 Gdy czujesz się bezsilny, słaby, pokonany, brak ci nadziei – szukaj osób, które wysłuchają

cię, spróbują zrozumieć i pomóc. Rodzina, przyjaciele, grupa wsparcia może pomóc znaleźć

właściwe rozwiązanie, a na pewno pomoże odreagować, uruchomić zablokowane wcześniej przez

napięcie tworzenie racjonalnego obrazu rzeczywistości. Jeśli trzeba, skorzystaj z pomocy

specjalisty, który zaproponuje odpowiednią terapię.

 

10. Wprowadzaj zmiany

 

 Człowiek, który od lat wykonuje te same czynności, posiadający te same obowiązki, będzie

odczuwał znużenie, frustrację, poczucie beznadziejności. Rutyna jest niebezpieczna. Zmiana może

dotyczyć praktycznie wszystkiego od drogi do pracy poprzez stosowane metody i sposób

nauczania, aż po krąg zainteresowań, czy sposób spędzania wolnego czasu.

Także w interesie pracodawców leży zapobieganie pojawianiu się stanu wypalenia

zawodowego u pracowników. Powinni oni przede wszystkim:

 

• udzielać obiektywnej oceny pracy zatrudnionych nauczycieli

• wspierać podjęte przez nich działania

• powierzać nauczycielom zadania zgodne z ich kompetencjami i możliwościami

oraz odpowiednio ich wynagradzać

• dbać o właściwą atmosferę w pracy opartą na życzliwości, zaufaniu

• stwarzać możliwości uczenia się i rozwoju (również dotyczących umiejętności radzenia

sobie ze stresem czy umiejętności interpersonalnych).

 

Zasadne wydają się być warsztaty prowadzone od kilkudziesięciu lat głównie w

Stanach Zjednoczonych, które zmierzają do wzbogacenia wiedzy i zasobów wewnętrznych

jednostek narażonych na wypalenie zawodowe. Treningi wyposażają w wiedzę na temat samego

stresu, pokazują techniki radzenia sobie ze stresem, uczą asertywności, samokontroli, motywowania

siebie i właściwych relacji interpersonalnych opartych na empatii, więzi oraz należytego

komunikowania się.

 

Opracował: Daniel Buchowiecki

 

BIBLIOGRAFIA:

 

• BIBIK Renata. Aby światło nie zgasło – czyli jak zapobiegać zespołowi wypalenia

zawodowego. Wszystko dla Szkoły. 2002, nr 9, s. 1-5.

• BILSKA Ewa. Jak Feniks z popiołów czyli syndrom wypalenia zawodowego.

Niebieska Linia. 2004, nr 4/33, s. 3-7.

• DUDZIAK Urszula. Wychowanie w klasie szkolnej. Warszawa 2002.

• HESZEN – NIEJODEK Irena. Stres [W:] Encyklopedia psychologii.

Pod red. W. Szewczuka. Warszawa 1998, s. 867-872.

• LITZKE Sven Max, SCHUH Horst. Stres, mobbing i wypalenie zawodowe.

Gdańsk 2007. • POŚWIATOWSKA Monika, STYRNIK Ewa. Zespół wypalenia zawodowego

u nauczycieli. Wychowawca. 2006, nr 10, s. 24.

• TUCHOLSKA Stanisława. Wypalenie zawodowe u nauczycieli. Psychologiczna

analiza zjawiska i jego osobowościowych uwarunkowań. Lublin 2009

21 paź, 2013

Skomentuj