PODZIĘKOWANIA!!!!!!!!

W imieniu organizatorów III Powiatowego Przeglądu Kolęd „Rozśpiewany Czeszów 2014″ dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu tej imprezy:

 • pomysłodawczyniom i kierującym całym przedsięwzięciem – paniom Bożenie Cieleń i Wiesławie Wawrzyniak,
 • pani Katarzynie Jarczewskiej – prezes LGD KWT za wsparcie organizacyjne i finansowe,
 • pani Elżbiecie Kędrze – dyrektorowi Zespołu Szkół w Czeszowie za gościnność, życzliwość i prace organizacyjne,
 • panu Robertowi Borczykowi – wójtowi Gminy Zawonia za wsparcie finansowe,
 • pani Elżbiecie Michcie – dyrektorowi GOKiB w Zawoni za nagłośnienie naszej imprezy i panu Jackowi Ściśle za sprawne wykonanie tego zadania,
 • dyrektorom gminnych ośrodków kultury za przyjęcie zaproszenia na przegląd i przysłanie zespołów reprezentujących gminy powiatu trzebnickiego,
 • zespołom i solistom, którzy uświetnili swoim śpiewem przegląd,
 • pani Ewie Płócienniczak za zapierającą dech scenografię,
 • paniom Paulinie Muszyńskiej i Ewie Płócienniczak za przygotowanie scenariusza, piękne słowo wiązane i poprowadzenie imprezy, nadanie jej bożonarodzeniowego ducha,
 • naszemu anielskiemu chórowi – uczennicom szkoły podstawowej za bezkompromisowe wprowadzenie nas w „czas i miejsce”,
 • naszym strażakom za techniczną, a niezbędną współpracę,
 • Niezłemu Młynowi za wypożyczenie sceny,
 • nauczycielom, pracownikom szkoły i uczniom za przygotowanie sali gimnastycznej – przemienienie jej w biesiadną i nadanie jej atmosfery właściwej rodzinnemu spotkaniu, a później za posprzątanie po imprezie,
 • pani Elżbiecie Muszyńskiej i jej ekipie – w znacznej mierze harcerskiej – za nadzór i prace „kateringowe”,
 • paniom, które upiekły ciasta: Zofii Bebłocińskiej, Jolancie, Małgosi i Oli Szymkiewicz,

Stanisławie Szyszce, Katarzynie Sokołowskiej, Danucie i Aleksandrze Madrze, Julii Marcinów, Jadwidze Kuleszy, Genowefie Wojewodzie, Dorocie i Jagodzie Raczyk, Marioli Musze, Wiesławie i Krystynie Wawrzyniak, Pelagii Wolnej, Halinie Kulik, Bożenie Cieleń, Krystynie Ilbie, Alicji i Ewelinie Jastrząb, Alicji Kulik, Małgorzacie Kozłowskiej, Tosi Kaszubie, Teresie Musze, Zofii Woźniak, Urszuli Smolak, Beacie Borowiak, Magdalenie Szrejder, Joannie Kaleńczuk i paniom z Malina, które przyjechały do nas jako goście i przywiozły ciasteczka,

 • naszym rodzinom, mężom, synom i córkom, koleżankom i kolegom, sąsiadkom i sąsiadom za pomoc i wsparcie,
 • wszystkim naszym gościom za przybycie, wspólną radość i życzliwe słowa podziękowania.

 

13 lut, 2014

Skomentuj