„Stroje ludowe dla zespołu AleBabki z Czeszowa”

      to tytuł operacji zrealizowanej w ramach działania413 ” Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, ocenionej pozytywnie w konkursie na Małe Projekty ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania  „Kraina Wzgórz Trzebnickich”.

      Jej celem było umożliwienie rozwoju artystycznego zespołu AleBabki z Czeszowa, kultywowanie i podtrzymywanie tradycji ludowych, integracja środowiska lokalnego regionu Wzgórz Trzebnickich oraz promocja zasobów przyrodniczo-kulturowych Kocich Gór. Aby ją zrealizować, Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Zawoni podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. W jej ramach zostało wykonanych 13 strojów dla członkiń zespołu.

         Autorką projektu jest nasza koleżanka Wiesława Wawrzyniak, beneficjentem Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Zawoni, a naszym projektantem i krawcem Kamil Hala z Wrocławia.

DZIĘKUJEMY ZA WSPÓŁPRACĘ I WSPARCIE!

7 sie, 2014

Skomentuj