Wielkanocne poruszenie

            Pani Beata Borowiak i Rada Sołecka Czeszowa odpowiedziała na ogłoszenie GOKiB Zawonia, dotyczące zorganizowania Jarmarku Wielkanocnego, i zgłosiła chęć udziału w pokazie stołów wielkanocnych. Jaki był czeszowski stół? Taki jak mieszkańcy Czeszowa: tradycyjny i nowoczesny, swojski i różnorodny, zakorzeniony w zwyczajach i otwarty na nowinki, kolorowy, uginający się od dóbr wszelakich, gościnny!!

            Trudno wszystko wyliczyć, ale podkreślę koszyk ze święconką. Został on upieczony z ciasta drożdżowego przez panią sołtys. Znalazło się w nim to, co powinno:  chleb – symbol Chrystusa, jajka – symbol nowego życia, sól, pieprz – symbol nieśmiertelności, kiełbasa, wędlina – symbol dobrobytu, ser – symbol przyjaźni między człowiekiem a zwierzętami, chrzan – symbol pokonania goryczy męki Zbawiciela, babka wielkanocna – symbol doskonałości, baranek wielkanocny – symbol Baranka Bożego. Pani Jola Szymkiewicz udekorowała nasz koszyk Golgotą wykonaną z chrzanu!

            Pani Beata Borowiak dziękuje wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie stołu Czeszowa: pani Krystynie Melchior, pani Magdalenie Rapp, pani Marii Kujawie, pani Halinie Kulik, pani Justynie Gaj, pani Bożenie Cieleń, pani Dorocie Raczyk, pani Marioli Musze, pani Jolancie Szymkiewicz, pani Zofii Bebłocińskiej, pani Krystynie Ilbie, pani Ludmile Zagajewskiej, pani Genowefie Wojewodzie, panu Dariuszowi Szrejderowi, pani Pelagii Wolnej, pani Wiesławie Wawrzyniak, pani Tosi Kaszubie, pani Kasi Kulik, pani Halinie Władyczce, pani Joannie Freus.

14 kwi, 2015

Skomentuj