Pro Futuro na liście laureatów!!!!

Miło nam jest poinformować, że Pro Futuro otrzymało dofinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert  „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” – nabór 2015

( pozycja 20 na liście )

20.08.2015 09:48

W dniu 19 sierpnia 2015 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” dotyczącego wsparcia społeczności lokalnych działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2015 roku.

Celem konkursu jest wspieranie realizacji projektów mających na celu poprawę funkcjonowania grup odnowy wsi, pobudzenie aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.

Na mocy uchwały pomoc finansowa zostanie udzielona 84 podmiotom na łączną kwotę 398 510,00 zł. Konkurs „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” stanowi element inicjatywy „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” – programu Samorządu Województwa.

Jednocześnie przypominamy wszystkim podmiotom, które uzyskały dofinansowanie o konieczności przesyłania wszelkich projektów i wizualizacji zarówno materiałów promocyjnych, jak również tablic informacyjnych oraz „witaczy”.

Zgodnie z zapisami umowy wszystkie materiały informacyjno – promocyjne przed publikacją muszą uzyskać akceptację Województwa Dolnośląskiego. W celu uzyskania akceptacji Beneficjent zobowiązuje się przesłać projekty końcowe materiałów promocyjnych do Wydziału Promocji Województwa drogą elektroniczną na adres: promocja@dolnyslask.pl.

 

Akceptacja mailowa wizualizacji będzie wymaganym załącznikiem podczas rozliczania projektu.

 

Ponadto tablice informacyjne, „witacze” oraz materiały promocyjne wykonywane w ramach zadania muszą zawierać elementy określone w załączniku do umowy, a umieszczone w załączniku nr 2 niniejszego ogłoszenia.

 

Załącznik 1: Wyniki otwartego konkursu ofert.
Załącznik 2: Wymagane logotypy i zapisy.
Załącznik 3: Wzór oświadczenia

 

 

 

 

 

 

20 sie, 2015

Skomentuj