Kolejny realizowany projekt Pro Futuro

                Stowarzyszenie PRO FUTURO podpisało trójstronną umowę z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej i Gminą Zawonia na realizację projektu „Oznakowanie ścieżki Jarka”.

              Tytułu tego przedsięwzięcia wskazuje na jego treść. Oznakowanie, czyli wyznaczenie trasy ścieżki rowerowej poprzez postawienie tablic edukacyjnych i udostępnienie dodatkowych informacji dzięki aplikacji na telefon.

              Ścieżka Jarka? Kilka lat temu tę trasę wyznaczył mieszkaniec Czeszowa – Jarosław Gładysz i opisał ją pod względem historyczno-przyrodniczym, a my opublikowaliśmy te informacje na naszej stronie. Cieszymy się, że możemy pójść dalej i postawić tablice, przygotować aplikację i w ten sposób upowszechnić wiedzę dotyczącą naszego regionu: Czeszowa i okolic.

                Trasa rowerowa o długości 23 km będzie przebiegała drogami naszej gminy. „Niezły Młyn” to jej początek i zakończenie, a kolejne przystanki to świetlica wiejska i parking przy kościele w Czeszowie, wjazd do lasu przy ul. Złotowskiej, wjazd na stawy czeszowskie, skrzyżowanie z drogą Bukowice-Złotów, Złotów, Stanięcice, Złotówek, Złotówek-Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego.

                Przy każdym przystanku postawimy tablice przedstawiające piękno i bogactwo przyrody i historii naszego terenu. Liczymy na zainteresowanie mieszkańców i ich gości, przyjezdnych i turystów, na pogłębienie ich wiedzy o „naszym cudownym miejscu”.

                                                                                                                                                                                                         

21 sie, 2015

Skomentuj