1-2 grudnia – Dolnośląski Kongres Odnowy Wsi

         Serdecznie zapraszamy na VIII doroczny Kongres Odnowy Wsi, który odbędzie się w dniach 1-2 grudnia ( piątek – sobota) br. na Zamku Kliczków.
Kongres organizowany jest dla  uczestników Odnowy Dolnośląskiej Wsi w związku z tym do udziału serdecznie zapraszamy przedstawicieli grup Odnowy Wsi z  sołectw i gmin formalnie uczestniczących w programie.  Sołectwo reprezentować może tylko 1 osoba.
        W pierwszej kolejności kwalifikowane będą osoby z gmin, które przesłały w wymaganym terminie sprawozdania z realizacji Odnowy Wsi za rok 2016.
O udziale w Kongresie decyduje min. kolejność napływania do Urzędu zgłoszeń oraz wcześniej wspomniane w ogłoszeniu- wymogi formalne. Organizator zastrzega sobie jednak prawo ustalenia ostatecznej listy uczestników Kongresu.
Organizator pokrywa wszystkim uczestnikom koszty wyżywienia, i noclegów. Dojazd na miejsce Kongresu na koszt własny.
Informacje dot. zakwalifikowania się lub wpisania na listę rezerwową – przekazane zostaną zainteresowanym   wyłącznie drogą e-mailową.
Podpisane własnoręcznie zgłoszenia proszę przesyłać wyłącznie na załączonym formularzu  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 listopada br. do godz. 15.00 na nr fax – 71-776 94 00 lub na adres e-mail anna.malinowska@umwd.pl
O rezygnacji z uczestnictwa lub zgłoszonego wcześniej noclegu należy poinformować  organizatora  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 listopada br. drogą e-mailową.
Listy obecności na Kongresie będą imienne dlatego też wszelkie zmiany osobowe zgłoszonych  grup uczestników – proszę dokonać max do dnia 22 listopada br.
Szczegółowych informacji udziela pani Anna Malinowska – tel. 71 776 96 74.
Program Kongresu zostanie podany w późniejszym terminie.

8 lis, 2017

Skomentuj