Informacja o realizacji projektu

W ramach poddziałania ” Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach  strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” objętego PROW na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu granatowego ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania ” Krainę Wzgórz Trzebnickich ” Przedstawicielki Stowarzyszenia Pro Futuro w dniu 5 grudnia 2017 roku w  GOKSiR Wiszni Małej podpisały umowę na realizację projektu.

„AleBabki na Boże Narodzenie”- to tytuł operacji, której celem jest umożliwienie rozwoju artystycznego zespołu AleBabki z Czeszowa, kultywowanie i podtrzymywanie tradycji ludowych, integracja środowiska lokalnego regionu Wzgórz Trzebnickich oraz promocja zasobów przyrodniczo-kulturowych Kocich Gór.  Zostanie wydana płyta AleBabek z kolędami oraz nagrany teledysk.

PRO FUTURO zaprasza do współpracy firmy zajmujące się nagraniami, studia nagrań, realizatorów nagrań teledysków.

 

6 gru, 2017

Skomentuj