Zapytanie ofertowe!!!

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju

Mieszkańców Czeszowa Pro Futuro

Czeszów, ul. Marii Konopnickiej 16/3

 

Zapytanie ofertowe

Dotyczy zadania w ramach projektu  „AleBabki dla przyszłości” realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska

 

OGŁOSZENIE

 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Mieszkańców Czeszowa Pro Futuro ogłasza nabór ofert na realizację zadania w ramach  projektu  „AleBabki dla przyszłości” realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2018 EtnoPolska

 

Zadanie – Druk  Kalendarza

druk 300 sztuk kalendarza w formacie A-4 ,

Miejsce i termin składania ofert: poczta, osobiście,

Oferty proszę kierować na adres:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Mieszkańców Czeszowa Pro Futuro, ul. Marii Konopnickiej 16/3, 55-106 Zawonia.

 Termin składania ofert: od 17.10.2018    do    19.10.2018

Termin wykonania zadania:  18.11.2018

Kryterium wyboru ofert: cena – 100%.

 

 

15 paź, 2018

Skomentuj