Jesteśmy uczniami !!!

Zanim pierwszaki zostały uczniami, ich Pani tak je zapowiedziała:

- Dziś jest wielka uroczystość!

To niezapomniane chwile – każdy jest ubrany pięknie, każdy się uśmiecha mile…

W szkole zapanował nastrój uroczysty i podniosły,

a rodzice patrzą z dumą, że ich dzieci tak wyrosły!

Dzieci odpowiedziały na to:

- Już staniemy się uczniami. Zaczniemy szkolne życie.

- Gdy mówicie: „Jestem uczniem.” – co to znaczy, jak myślicie?

- Że się trzeba uczyć pilnie!

- Do nauki się przykładać!

- Bo gdy byle jak się uczysz, to po prostu…

- Szkoda gadać!

- Wszystko robić samodzielnie!

- Gdy się nie chce, to się zmusić.

- I pamiętać, że na błędach uczeń też się może uczyć!

- Koleżanek i kolegów od nauki nie odrywać.

- I odrabiać zawsze lekcje.

- I porządnie odpoczywać.

- No i myśleć też o innych.

- Być życzliwym!

- A do tego, kiedy trzeba, to pomagać koleżankom i kolegom.

- I ze wszystkich sił się starać zachowywać się wzorowo.

- I odważnie się przyznawać, gdy się zbroi to i owo!

- No i bardzo dużo czytać!

- Gdy się czytać nauczymy…

- Bo to mózgi nam rozwija.

- A rozwijać je musimy!

- I nie mówić równocześnie.

- Lecz kolejno się odzywać.

- A na przerwie dokazywać.

- I na lekcjach pilnie słuchać.

Pani na to:

- Jakie ładne odpowiedzi. Jestem dumna z was, kochani!

- A my wszyscy ślubujemy być mądrymi Polakami.

SPEŁNIENIA  TEGO  PRZYRZECZENIA  ŻYCZYMY  PIERWSZOKLASISTOM,  STARSZAKOM  TRWANIA  W  NIM,  A  DOROSŁYM  DOBREJ  PAMIĘCI!

 

  

 

23 paź, 2012

Skomentuj