Historia Czeszowa

     Czeszów – wieś w Polsce w województwie dolnośląskim, w powiecie trzebnickim, w gminie Zawonia. Leży na Równinie Czeszowskiej, na prawym brzegu rzeki Sąsiecznicy.
     W latach 1945-54 siedziba gminy Czeszów. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa wrocławskiego, obecnie województwo dolnośląskie.
     W miejscowości znajduje się kościół rzymskokatolicki należący do parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa (Dekanat Trzebnica), Zespół szkół – szkoła podstawowa i gimnazjum, cmentarz parafialny, hotel „Niezły Młyn”, restauracja, apteka, ośrodek zdrowia.
Spis ulic: Zawońska, pl.Lipowy, Trzebnicka,Topolowa, Sportowa, Dębowa, Brzozowa, Kasztanowa, Leśna, Polna, Piaskowa, Okólna, Spacerowa, Słoneczna, Milicka, Złotowska, Marii Konopnickiej, Zielona, Spokojna, Kwiatowa.

CZESZÓW  -   HISTORIA

Oto historia nazwy  mojej miejscowości.
Zmieniała się ona od 1223 roku – Zessouo, Sessovo, Zesovo, Gessowo, Ober Hammer, Deutschammer, Pohlhammer, Kuźnica Polska, Czeszów.

     Jest rok 1223, nieopodal Trzebnicy powstaje malownicza wioska – Zessou. Zamieszkuje ją Słowiański lud. Jest on zobowiązany dostarczać do zakonu Cysterek wytopione żelazo. Ludzie pracują w miejscowej hucie, uprawiają pola, bawią się, polują… Codziennością jest wzajemna życzliwość wobec siebie. I tak życie tętni, kolejne spory książąt osłabiają lub wzmacniają wioskę, która niczym nie różni się od innych zwykłych miejscowości na polskich ziemiach. W wieku XVIII następuje zniemczenie ludności, tym samym ziemie czeszowskie zamieszkuje lud germański.
     Dobiega końcowi wiek XIX. Największą wieś powiatu Trzebnickiego, Deutsche Hammer zamieszkuje 1360 Niemców. Zgodnie postanawiają zbudować w samym centrum wsi kościół luterański. Prace nad budową trwają… Z rąk do rąk przechodzą cegły licowe, budowniczy nie szczędzą sił. W 1902 roku świątynia zostaje oddana do użytku. Modlą się w niej ludzie wyznania ewangelicko- augsburskiego. Wszystko do czasu wojny…
     Do 1945r. miejscowość ta nazywała się Deutsche Hammer. Z chwilą tworzenia się administracji polskiej na ziemiach zwanych wtedy odzyskanymi, wieś otrzymała nazwę Kuźnica Polska aż w końcu w 1948 roku postanowiono nazwać ją od imienia błogosławionego Czesława, którego relikwie znajdują się w kościele św. Wojciecha we Wrocławiu – Czeszów.
     Wioska dalej jest tak samo piękna i malownicza jak kiedyś. Na wschód od Trzebnicy w odległości 18 km, wśród pięknych lasów sosnowych leży jedna z większych w powiecie trzebnickim wieś Czeszów. Czyste powietrze oraz spokój i piękne krajobrazy sprawiają, że żyje się tu cudownie.
     Pod koniec II wojny światowej Czeszów doznał niewielkich zniszczeń wojennych, mimo iż nie było tu działań frontowych. Stacjonujący tu okresowo żołnierze radzieccy spalili szkołę podstawową, restaurację, dwa domy mieszkalne i leśniczówkę wraz z zabudowaniami, która znajdowała się na skraju lasu przy drodze wiodącej do Skoroszowa. Ci sami sprawcy wywieźli maszyny produkcyjne z małej fabryki mebli przy obecnie  ul. Milickiej u zbiegu ul. Złotowskiej oraz tartak przy ul. Piaskowej. 
     Zaraz po zakończeniu wojny do Czeszowa zaczęli przybywać Polacy z Polski Centralnej i z Kresów Wschodnich. Najwięcej 25 rodzin polskich przybyło do Czeszowa w połowie października 1945r. z Uhrynowa pow. Podhajce. Przed nimi mieszkało tu już kilkanaście rodzin z woj, Łódzkiego, Kieleckiego i Krakowskiego oraz 4 rodziny z pow. czortkowskiego w woj. tarnopolskim.
     Przez kilka tygodni większość ludności polskiej mieszkała razem z Niemcami pod jednym dachem. Na mocy postanowień konferencji poczdamskiej (17 VII, 2 VIII 1945r.) ludność niemiecka została wysiedlona między 15/20 listopada do radzieckiej i brytyjskiej sfery okupacyjnej. Reszta Niemców wyjechała w 1946r. Według spisu przeprowadzonego w 1946r. w Czeszowie mieszkało 148 rodzin polskich w tym 57 z Kresów Wschodnich, razem 584 osoby.
     W następnych latach ilość mieszkańców systematycznie wzrastała, a jej liczba w okresie pierwszego powojennego wyżu demograficznego wahała się w granicach 1300 osób.
Obecnie stan ten wynosi ok. 1000 osób.

20 gru, 2011

Skomentuj