Konkurencje na Turniej Wsi

 

Marsz gąsienicy

Wszyscy zawodnicy z danej drużyny stają na czworaka i łapią się za kostki, w utworzonej tym sposobem kolumnie maszerują do mety.
Wygrywa drużyna, która pierwsza tym sposobem dotrze do mety / wyznaczyć dystans/

 

Łebska wieś (obwód głów)

Konkurencja polega na zmierzeniu i zsumowaniu głów wszystkich zawodników z danej drużyny.
Wygrywa drużyna z najwyższym wynikiem. / miara/

 

Sztafeta kraulem 
Startują dwie pary . Zawodnicy na starcie ubiera się w  peruki, okulary, płetwy, koło ratunkowe, stroje kąpielowe biegną do połowy trasy gdzie przekazują wszystkie elementy stroju swojemu zmiennikowi.
Zmiennik dobiega do mety w pełnym ekwipunku / elementy stroju i wyznaczyć długość trasy/

 Rzut beretem sołtysamiara -beret                                       

 Równoważnia z poduszkami -

Na równoważni stoi dwóch zawodników z przeciwnych drużyn , trzymają poduszki zadaniem zawodnika jest zrzucenie przeciwnika z równoważni.
Startuje po jednym zawodniku z drużyny, system pucharowy / równoważnia i poduszki/

 

Wróżka prawdę Ci powie.

Konkurencja polega na tym, żeby powróżyć  Wójtowi.
„Podchodzi do niego Wróżka / Cyganka/ i mówi przepowiednię wizję rozwoju swojej wsi lub gminy / ma na to do 3 minut/ może wróżyć z kart, z ręki  z kuli itp/
Wygrywa najciekawsza, najtrafniejsza i najzabawniejsza prezentacja sceniczna
Wsie same przygotowują rekwizyty

Gąsienica na skrzynkach 


Konkurencja dla drużyn 4 osobowych.
Zadaniem drużyn będzie pokonanie określonego odcinka drogi (25 m) w jak najkrótszym czasie, nie dotykając ziemi. Każda drużyna będzie miała do dyspozycji plastikowe skrzynki. Dla utrudnienia skrzynek będzie o jedną mniej niż uczestników. / 3 skrzynki/

Foliowa zabawa 

 

 

Konkurencja dla grupy 3 osobowej .
Grupa zostaje spięta folią, która sprawi, że uczestnicy będą mogli naprawdę się do siebie zbliżyć, zawodnicy stoją do siebie tyłem /muszą się dotykać/.
Wytyczoną trasę (ok.15m) trzeba pokonać w jak najkrótszym czasie nie rozdzierając foli (owijamy folią 3 razy, którą drużyna jest owinięta/ folia spożywcza w rolce/.

 

Regulamin Turnieju Wsi

o Nagrodę Wójta Gminy Zawonia

 

Cele:

- integracja społeczności lokalnej,

- popularyzacja kultury fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców gminy,

- kształtowanie właściwych postaw zawodników i kibiców,

- wyrabianie nawyku aktywnego udziału mieszkańców w różnych formach rekreacji i zabawy,

  • - podnoszenie własnej sprawności fizycznej. 

Organizatorzy:

Gmina Zawonia,

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Zawoni,

Stowarzyszenie „PRO FUTURO”.

 

Termin i miejsce:

Turniej odbędzie się w ramach imprezy „Dożynki wiejskie w Czeszowie”

25 sierpnia 2013r. na boisku wiejskim w Czeszowie,

a rozpocznie się o godz. 15:00.

W turnieju uczestniczą tylko te drużyny,

które zgłoszą się do biura GOKiB do 20.08.2013r.

 

Uczestnictwo

1. W turnieju uczestniczą drużyny złożone z mieszkańców poszczególnych sołectw, /od 4 do 6 zawodników/.

2. Każde z sołectw reprezentuje tylko jedna drużyna.

3. Zawodnikami mogą być stali mieszkańcy lub czasowo zameldowani na terenie gminy.

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo weryfikacji danych, szczególnościw związku ze złożonym protestem.

5. W przypadku stwierdzenia udziału nieuprawnionego zawodnika lub zawodników drużyna zostaje zdyskwalifikowana w danej dyscyplinie.

6. Listę imienną reprezentacji sołectwa zgłasza kapitan drużyny, który reprezentuje ją w trakcie turnieju.

7. Wymagane dokumenty: oświadczenie zawodników – zał.1.

8. Wszyscy uczestnicy turnieju obowiązani są posiadać stroje sportowe.

 

Konkurencje:

 • Marsz gąsienicy
 • Łebska wieś
 • Sztafeta kraulem
 • Rzut beretem sołtysa
 • Poduszkowa wojna
 • Wróżka prawdę ci powie
 • Gąsienica na skrzynkach 
 • Foliowa zabawa 

 

Punktacja

Punkty przyznaje się w każdej z dyscyplin:

10 pkt. za najlepszy wynik,

9 pkt. za drugi wynik,

8 pkt. za trzeci,

7 pkt. za czwarty,

6 pkt. za piąty,

5 pkt. za szósty,

4 pkt. za siódmy,

3 pkt. za ósmy,

2pkt. za dziewiąty,

1pkt. za dziesiąty.

 

Drużyny, które nie będą uczestniczyły w poszczególnych konkurencjach,

w klasyfikacji generalnej otrzymują 0 pkt. za tę konkurencję. O wygranej zadecyduje suma zdobytych punktów.

 

Nagrody

Drużyny walczą o nagrody pieniężne w wysokości:

1. Za zdobycie I miejsca nagroda o wartości – 700,00zł.

2. Za zdobycie II miejsca nagroda o wartości -500,00zł.

3. Za zdobycie III miejsca nagroda o wartości -300,00zł.

 

Postanowienia końcowe

1. Organizatorzy zapewniają obsługę medyczną, techniczną, sędziowską, nagłośnienie oraz ubezpieczenie imprezy.

2. Koszty organizacyjne oraz posiłek dla uczestników pokrywają organizatorzy.

3.Pozostałe koszty pokrywają uczestniczące w turnieju drużyny.

4. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów imprezy.

 

 

Załącznik nr 1

 

OŚWIADCZENIE ZAWODNIKA

Ja niżej podpisany(a)

…………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko)

oświadczam, że zapoznałem (am) się z Regulaminem Turnieju Wsi o nagrodę

Wójta Gminy Zawonia, który odbędzie się 25 sierpnia 2013 r. w Czeszowie. Mój stan zdrowia pozwala mi na czynny udział w/w turnieju.

Jednocześnie zrzekam się roszczeń ubezpieczeniowych z tytułu ewentualnego uszkodzenia ciała, powstałego w czasie w turnieju lub chorób wynikających

z zatajonych przeze mnie dolegliwości.

……………..……… ……………………………..

(data, podpis)

 

19 sie, 2013

Skomentuj