Dzieje się, dzieje!!!

     Proszę Państwa, w Czeszowie kolejna grupa mieszkańców sformalizowała swoje działania. Powstało pierwsze w gminie Zawonia koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Stało się to z inicjatywy pań ze stowarzyszenia PRO FUTURO, które spotykają się z różnymi ludźmi, podpatrują ich i uczą się od nich. Pan Adam Nowak ze Żmigrodu bywał na próbach AleBabek i zaproponował pomoc przy utworzeniu koła PZERiI, opowiedział też o swoich działaniach w tym związku. Propozycja padła na podatny grunt. Pani Jadwiga Kulesza zwołała grupę inicjatywną i zebrała deklaracje uczestnictwa od wielu mieszkańców Czeszowa.

      No i stało się! Zarząd koła w składzie: pan Grzegorz Wolny – prezes, pani Krystyna Ilba – wiceprezes, pani Alicja Jastrząb – sekretarz i pani Jadwiga Kulesza – skarbnik załatwił wszystkie sprawy formalne w Zarządzie Głównym we Wrocławiu i w dniu 8 marca 2014r. wręczył legitymacje członkowskie PZERiI osobom, które przyjęły zaproszenie lub same zadeklarowały chęć współpracy.

      To spotkanie miało też inny wymiar: świąteczny! Z okazji Dnia Kobiet panowie wznieśli toast, zaśpiewali „Sto lat”, złożyli życzenia i obdarowali czekoladami zebrane panie. Panie podziękowały za ten miły gest, a w ich imieniu AleBabki zaśpiewały o tym, co najważniejsze: żeby śpiewać, rozwijać swoje pasje, robić to, co nam w duszy gra, spotykać się, sprawiać sobie i innym przyjemność, a wtedy życie – choć niewolne od trosk, jest prostrze i łatwiejsze.

     Potem radości było co nie miara. Były doznania estetyczne na widok przygotowanych stołów, kulinarne dzięki paniom, które upiekły pyszne ciasta, towarzyskie, bo pan Adam Ścisło poprowadził umiejętnie i z humorem naszą imprezę.

      Jest jeszcze jeden powód do radości. Otóż, Czeszów, który liczy 960 mieszkańców, organizuje się w różne grupy. Od lat są ludzie pracujący na rzecz kościoła i szkoły, jest rada sołecka i radni, są strażacy i harcerze, motocykliści i hodowcy gołębi, AleBabki i członkowie stowarzyszenia PRO Futuro. Powstają kolejne grupy: formalne i nieformalne. Wszystkie łączy troska o naszą wieś, o sąsiadów i o siebie. Chcą się wspierać w różnym zakresie, aktywizować się i dzielić się sobą. Każda grupa ma swoje zadania, a współpracuje z inną przy realizacji wspólnych celów.

      Życzymy im i sobie nawzajem efektywnego i dającego radość działania, powstania wspólnoty i budowania naszej małej ojczyzny.

 

 

 

21 mar, 2014

Skomentuj