Kurs komputerowy w Czeszowie

      Zapraszamy Panie w wieku 30-64 lata na bezpłatny kurs komputerowy w Czeszowie!!

Spotkanie informacyjne odbędzie się w czwartek 6 marca 2015r. o godz. 16.00 w świetlicy wiejskiej.

Wcześniej można zapisać  się u pani sołtys Beaty Borowiak.

Szkolenie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej i skierowane jest do Kobiet spełniających poniższe kryteria:

- wiek 30-64 lata

- pozostawanie bez zatrudnienia minimum 6 miesięcy (w tym emerytki, rencistki)

- miejsce zamieszkania Dolny Śląsk.

Projekt skierowany jest do osób, które nie były, nie są i nie będą objęte wsparciem w ramach projektów realizowanych

w Poddziałaniu 9.6.1.i/lub 9.6.2 i/lub 9.3.

Grupa liczy 12 osób.

 

2 mar, 2015

Skomentuj