Statut Zespołu Szkół w Czeszowie

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ
im. Ks. WAWRZYŃCA BOCHENKA W CZESZOWIE

Podstawa prawna: Ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz. U. 2004r. nr 256, poz.2572 ze zmianami)

Rozdział I.
Podstawowe informacje o Zespole
§1.

l. W skład Zespołu wchodzą:
1) Szkoła Podstawowa w Czeszowie;
a) Oddział przedszkolny dla dzieci pięcioletnich w Szkole Podstawowej;
b) Oddział przedszkolny dla sześciolatków w Szkole Podstawowej;
2) Publiczne Gimnazjum w Czeszowie.

Dalsza część w załączniku: Statut Zespołu Szkół w Czeszowie

2 gru, 2010

Skomentuj